• logo
 • osnovna stranica
 • Тужилаштво Брчко дистрикта
  Босне и Херцеговине

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Рад тужилаштва
 • Запослени у тужилаштву
 • Конкурси за упражњене позиције

  Конкурси за упражњене позиције

  Запошљавање тужилаца, као носилаца правосудних функција у Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ,  врши се у складу са Законом о високом  судском тужилачком вијећу БиХ (“Службени гласник БиХ” број:  25/04, 93/05 И 15/08). Овим законом, поред осталог,  прописани су опћи и посебни увјети за обављање тужилачких функција у Тужилаштву  Брчко дистрикта, стварна и функционална надлежност Вијећа  и поједних радних тијела ове институције, те   начин и  поступак провођења запошљавања.

  Пријем у радни однос службеника и намјештеника и њихово распоређивање на одговарајуће радно мјесто врши се у складу са  Законом о службеницима и  намјештеницима у Правосуђу Брчко дистрикта БиХ,  Правилником о унутрашној организаији и систематизацији радних мјеста у Правосуђу Брчко дистрикта БиХ,  Правилником о запошљању у Правосуђу Брчко дистрикта БиХ и Правилником о унутрашњој организацији и пословању Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ.

  Закононом  о службеницима и  намјештеницима у Правосуђу Брчко дистрикта БиХ, се у погледу запошљавања прописује  стварна надлежност Правосудне комсије Брчко дистрикта БиХ,  функционална надлежности ове институције и њених  поједних радних тијела те   начин  провођења поступка запошљавања.

  Правилником о унутрашној организацији и систематизацији радних мјеста у Правосуђу Брчко дистрикта БиХ утврђују се начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста службеника и намјештеника, категоризација службеника и намјештеника, унутрашња организација правосудних институција, називи радних мјеста (позиција), критерији за за разврставање у платне разреде (опис послова платног разреда), платни разреди и друга питања значајна за правосуђе. Овај правилник представља организациони план Правосуђа Брчко дистрикта БиХ.

  Саставни дио овог Правилника је  Правилник  о унутрашњој организацији и пословању Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, којим је утврђена унутрашња организација и рад Тужилаштва, број службеника и намјештеника неопходан за извршење функција Тужилаштва и  услови за обављање тих послова.

  Правилником о запошљавању утврђени су услови и  процедуре   запошљавања службеника и намјештеника, као и приправника и волонтера, те обрасци у поступку запошљавања.
  У току је јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста стручни сарадник, приправник и возач курир. Опширније на хттп://www.пкбд.ба/запосљавање/пдф/СуПК01-1149/конкурс-01-1149-21лат.пдф


  586 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1