• logo
 • osnovna stranica
 • Тужилаштво Брчко дистрикта
  Босне и Херцеговине

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Главни тужилац Тужилаштва Брчко дистрикта БИХ

  Glavni tužilac Zekerija Mujkanović

                              

   

  ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ:

   

  Поштовани корисници! 

  Добро дошли на службену интернет страницу Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ јт-брцкодистриктбих.правосудје.ба. Интернет страница Тужилаштва дио је система једниственог представљања wеб садржаја правосудје.ба,  заједничког за правосуђе у Босни и Херцеговини, од почетка 2011.године.  Предметни систем,  успостављен од стране  Високог судског и тужилачког Вијећа БиХ, подразумијева једнобразну структуру, минимум садржаја  и низ других стандарда за  wеб странице правосудних институција у БиХ, које је Тужилаштво у највећој мјери поштовало и приликом одржавања  раније wеб презентације отворене у оквиру домене правосуђа Дистрикта бд.ба. Имајући предметно у виду, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ, уз извјесну формалну прилагодбу,   потпуно је провело интеграцију у унифициран систем wеб представљања у оквиру које је  укинуло досадашњу страницу www.јтбд.ба.     

  Интеграцијом у портал правосуђе.ба, правосудна институција коју представаљам и којом руководим, наставља информације које контролира  као јавни орган,  у највећој дозвољивој мјери,  чинити доступним најширем кругу корисника, чиме извршава важну обавезу у оквиру своје законске и друштвене  одговорности.   Приказивањем важних информација  о броју и структури предмета, начину окончања, организацији, подигнутим оптужницама, упосленицима, важним документима и  другим информативно-сервисним категоријама, настојимо приближити улогу ове правосудне институције у правном систему и друштвеној заједници у цјелини, свим субјектима на које се иста односи, медијима који прате рад правосуђа и најширој јавности. Систематично организована  wеб страница с компетентним и актуелним информацијама о поступању   правосудних органа Брчко дистрикта БиХ у конкретним  предметима,  требало би да наведеним  циљним групама,  послужи као  ефикасан алат да,  без процедуралних потешкоћа и непотребног чекања, остваре  приступ великом броју информација.

  Цијеним да отвореним односом према стручној и најширој јавности Тужилаштво може  значајно допринијети расту повјерења у  његов рад и правосуђе у БиХ у цјелини,  поспјешити  друштвену интеракцију у размјени информација важних за истрагу и кривични поступак  и  ниво ефективне кривично-правне заштите темељних друштвених вриједности подићи на виши степен.

  У том циљу , службену wеб страницу  прилагођавамо  двосмјерној комуникацији која треба допринијети да до Тужилаштва у сваком моменту могу доћи информације  релевантне за извршавање  надлежности у оквиру кривичног поступка, али и приједлози, примједбе и сугестије wеб уредништву везаним за рад странице.

  У увјерењу да ће страница  јт-брцкодистриктбих.правосудје.ба, бити поуздан и често кориштен  сервис,  који ће испуњавањем напријед наведених циљева,  значајно допринијети извршавању правде у Брчко дистрикту БиХ,  срдачно Вас поздрављам.

   

  Биографија  

  Рођен сам 16.12.1960 године у Маочи, Брчко дистрикт БиХ, гдје  сам завршио Основну школу. Након завршене  гимназије у Брчком,  уписујем  Правни факултет Универзитета у Сарајеву,  на којем сам дипломирао 1984 године.

  Дужности носиоца  руководне  тужилачке функције “Јавни тужилац”  у Брчко дистрикту БиХ,  обављам од 01. априла 2001., која од доношења  Закона о тужилаштву Брчко дистрикта БиХ 2007. године  носи назив  “Главни тужилац Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ”.

  Прије именовања  на  дужност главног тужиоца Тужилаштва  Брчко дистрикта БиХ , обављао сам сљедеће  послове:

  • дужност судије и предсједника Опћинског суда у  Брчком,  привремено сједиште у Маочи,  од 1994.  до  2001. г., упоредо с чим од 1998. до 2001 године  обављам и дужност судије Основног суда у Брчком,  у оквиру  мултиетнизације правосуђа тадашње општине Брчко (процес арбитраже).
  • послове  Инспектора криминалистичке полиције МУП-а Републике БиХ, СЈБ Брчко, Горњи Рахић,  од 1992. до 1994 године;
  • послове  правника-приправника, правника те Шефа службе општих послова у УНИС-у,  РО “Тесла” Брчко,  од 1985. до 1992. године. 

  По функцији коју обаваљам члан сам Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ, а у периоду од 2010. до 2011.г. обнашао сам функцију потпредсједника ове правосудне институције.

  Функцију члана Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине  обнашао сам у периоду  од 2002. до 2004. г.  и   од  2005. до  2009. године.  За вријеме другог мандата члана Вијећа,  вршио сам и функцију потпредсједника ВСТВ-а , у  периоду од двије године. Члан сам струковног удружења тужилаца БиХ у којем сам у једном мандату обнашао и  дужност потпредсједника.


  • 1 - 1 / 1
  • 1