• logo
 • osnovna stranica
 • Тужилаштво Брчко дистрикта
  Босне и Херцеговине

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Организациона структура

  Тужилаштвом  руководи главни тужилац Тужилаштва,  који представља и заступа Тужилаштво и одговара за његов  рад.  
   
    Тужилаштво у својој унутрашњој структури чине :
  • Тужилачки одјел
  • Административни одјел и
  • Колегиј Тужилаштва

  Тужилаштво  извршава своје  основне надлежности  у оквиру Тужилачког одјела по главном тужиоцу, замјенику главног тужиоца и тужиоцима, као носиоцима тужилачких функција.  

  С  циљем специјализираног приступа у извршавања послова у вези са сродним кривичним дјелима и веће ефикасности у раду у оквиру овог одјела основани су :
  • Одсјек за ратне злочине
  • Одсјек за организирани криминал, привредни криминал и корупцију и
  • Одсјек за опћи криминал

  У одсјецима су распоређени тужиоци и стручни сарадници који им помажу у обављању функција.

  У оквиру Административног одјела обављају се нормативни, плански, административно-правни, финансијски, аналитичко-статистички и остали послови чије обављање осигурава и помаже извршавању функција Тужилачког одјела. У овај одјел распоређени  су:  секретар, шеф администрације, оператери- уписничари, оператери-асистенти, архивар-оператер и возач-курир.
  Као посебно стално радно тијело Тужилаштва основан је Колегиј Тужилаштва, којег чине носиоци тужилачких функција у Тужилаштву. Колегиј одржава сједнице најмање једном седмично на којима доноси одлуке и заузима  ставове по појединим стручним  питањима из надлежности Тужилаштва.  Сједницама Колегија предсједава главни тужилац.
  Главном тужиоцу у руковођењу помажу замјеник главног тужиоца, секретар  и шеф администрације, а у случају одсутности или спријечености да обавља своју функцију замјењује га замјеник главног тужиоца.

  Рад Тужилаштва финансира се из буџета Брчко дистрикта БиХ. Увид у дио буџета који се односи на Тужилаштво можете остварити овдје.
  364 ПРЕГЛЕДА
  Пратећи документи
 • Буџет 2021
  • 1 - 1 / 1
  • 1