• logo
 • osnovna stranica
 • Тужилаштво Брчко дистрикта
  Босне и Херцеговине

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Рад тужилаштва
 • Историјат
 • Оснивање и историјат тужилаштва

  Оснивање и историјат тужилаштва

  Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине основано је Законом  о Јавном тужилаштву  Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, број 4/00). Тиме је ово тужилаштво од ранијих тужилаштава која су постојала на подручју предратне општине Брчко преузело надлежности за кривична дјела почињена на територији  Брчко дистрикта БиХ, која потпадају под јурисдикцију судова Дистрикта.  Под називом „Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ ово тужилаштво дјелује од ступања на снагу Закона о Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, број 19/07). Овим законом се, поред промјене назива  правосудне институције, врши и потребно усклађивање организационих одредби с процесним и материјалним одредбама посебних закона, али и назива тужилачких функција које умјесто назива: „Јавни тужилац“  и  „Замјеник јавног тужиоца“  надаље носе називе:  „Главни тужилац“  те „Замјеник главног тужиоца“ и „Тужилац“. 

  Успоставаљањем правосудног система Брчко дистрикта БиХ  2000.године за сједиште Тужилаштва одређена је  бивша судска зграда  у улици Мирослава Крлеже број  1   (данас зграда Дирекције за финансије Дистрикта).   Реконструкцијом комплекса бивше касарне у Брчком  у улици Трг правде број  10 и њеном адаптацијом за потребе правосуђа 2002.године  обезбјеђују се знатно бољи материјално-технички услови рада судова и Тужилаштва Дистрикта. Коначно, проширењем овог комплекса (изградњом засебне зграде за Правосудну комисију Дистрикта) Тужилаштву се додјељује на кориштење додатни број просторија у згради сједишта, чиме су осигурани оптимални просторно-технички услови за  извршавање функција ове правосудне институције.

  Више фотографија можете пронаћи у галерији слика.

  1635 ПРЕГЛЕДА
  Ознаке за кретање странки
  • 1 - 1 / 1
  • 1