• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
  Određivanje i  produženje  pritvora

      Pritvor određuje ili produžava rješenjem sud na prijedlog tužioca a nakon što sud prethodno sasluša osumnjičenog, odnosno optuženog na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predlaže, osim u slučaju kad postoje okolnosti koje  ukazuju na opasnost od bjekstva
      Tužilac je dužan da podnese obrazložen prijedlog za produženje pritvora sudu najkasnije pet dana prije isteka roka iz rješenja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlog osumnjičenom, odnosno optuženom i njegovom braniocu

      Lišavanje slobode,  zadržavanje, predlaganje i određivanje pritvora

       Policijski organ može lice lišiti slobode ako postoje osnovi sumnje da je to lice počinilo krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog predviđen u članu 132 Zakona o krivičnom postupku.  Policijski organ je dužan da takvo lice bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata, sprovede tužiocu. Prilikom dovođenja, policijski organ obavijestit će tužioca o razlozima i o vremenu lišavanja slobode. Upotreba sile prilikom dovođenja dozvoljena je u skladu sa zakonom.Kada se radi o krivičnim djelima terorizma, lice se mora sprovesti tužiocu najkasnije u roku od 72 sata.
      Lice lišeno slobode mora biti poučeno o svojim pravima u skladu s članom 5 Zakona o krivičnom postupku.  Ako lice lišeno slobode ne bude sprovedeno tužiocu u zakosnkom, roku , pustit će se na slobodu.
       Tužilac je dužan lice lišeno slobode ispitati bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata i u tom roku odlučiti da li će lice lišeno slobode pustiti na slobodu ili će postaviti obrazloženi
  prijedlog za određivanje pritvora osiguravajući izvođenje lica pred sudiju za prethodni postupak.
       Sudija za prethodni postupak će odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, donijeti odluku o
  prijedlogu za određivanje pritvora. Ako sudija za prethodni postupak ne prihvati prijedlog za određivanje pritvora, donijet će rješenje kojim se prijedlog odbija i lice odmah pušta na slobodu. Tužilac može uložiti žalbu na rješenje sudije za prethodni postupak, ali žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
      Protiv rješenja kojim se određuje pritvor pritvoreno lice može podnijeti žalbu koja ne zadržava izvršenje rješenja. O žalbi odlučuje Apelacioni sud koji je dužan da donese odluku u roku od 48 sati od prijema žalbe u sud.

      Razlozi za pritvor

  Ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo, pritvor mu se može
  odrediti:
  a) ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva,
  b) ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili
  tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični
  postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače,
  c) ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti
  pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela
  može se izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna,
  d) ako se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora deset godina ili teža
  kazna a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela,
  ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.
       U slučaju postojanja razloga pod tačkom b) ,  pritvor će se ukinuti čim se osiguraju dokazi zbog kojih je pritvor određen.

      Osnov i način postupanja istražnih i pravosudnih organa Brčko distrikta u pogledu  pritvora sadržan  je u odredbama članova 131.  -139. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, koje, u obliku izvoda iz Zakona, možete pronaći ovdje.

      Za davanje  informacija o pritvoru ovlaštene su osobe za odnose s javnošću.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Zakon o krivičnom postupku
 • 1181 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Pritvor

  21.02.2011.
  Određivanje i  produženje  pritvora

      Pritvor određuje ili produžava rješenjem sud na prijedlog tužioca a nakon što sud prethodno sasluša osumnjičenog, odnosno optuženog na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predlaže, osim u slučaju kad postoje okolnosti koje  ukazuju na opasnost od bjekstva
      Tužilac je dužan da podnese obrazložen prijedlog za produženje pritvora sudu najkasnije pet dana prije isteka roka iz rješenja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlog osumnjičenom, odnosno optuženom i njegovom braniocu

      Lišavanje slobode,  zadržavanje, predlaganje i određivanje pritvora

       Policijski organ može lice lišiti slobode ako postoje osnovi sumnje da je to lice počinilo krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog predviđen u članu 132 Zakona o krivičnom postupku.  Policijski organ je dužan da takvo lice bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata, sprovede tužiocu. Prilikom dovođenja, policijski organ obavijestit će tužioca o razlozima i o vremenu lišavanja slobode. Upotreba sile prilikom dovođenja dozvoljena je u skladu sa zakonom.Kada se radi o krivičnim djelima terorizma, lice se mora sprovesti tužiocu najkasnije u roku od 72 sata.
      Lice lišeno slobode mora biti poučeno o svojim pravima u skladu s članom 5 Zakona o krivičnom postupku.  Ako lice lišeno slobode ne bude sprovedeno tužiocu u zakosnkom, roku , pustit će se na slobodu.
       Tužilac je dužan lice lišeno slobode ispitati bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata i u tom roku odlučiti da li će lice lišeno slobode pustiti na slobodu ili će postaviti obrazloženi
  prijedlog za određivanje pritvora osiguravajući izvođenje lica pred sudiju za prethodni postupak.
       Sudija za prethodni postupak će odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, donijeti odluku o
  prijedlogu za određivanje pritvora. Ako sudija za prethodni postupak ne prihvati prijedlog za određivanje pritvora, donijet će rješenje kojim se prijedlog odbija i lice odmah pušta na slobodu. Tužilac može uložiti žalbu na rješenje sudije za prethodni postupak, ali žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
      Protiv rješenja kojim se određuje pritvor pritvoreno lice može podnijeti žalbu koja ne zadržava izvršenje rješenja. O žalbi odlučuje Apelacioni sud koji je dužan da donese odluku u roku od 48 sati od prijema žalbe u sud.

      Razlozi za pritvor

  Ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo, pritvor mu se može
  odrediti:
  a) ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva,
  b) ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili
  tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični
  postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače,
  c) ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti
  pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela
  može se izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna,
  d) ako se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora deset godina ili teža
  kazna a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela,
  ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.
       U slučaju postojanja razloga pod tačkom b) ,  pritvor će se ukinuti čim se osiguraju dokazi zbog kojih je pritvor određen.

      Osnov i način postupanja istražnih i pravosudnih organa Brčko distrikta u pogledu  pritvora sadržan  je u odredbama članova 131.  -139. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, koje, u obliku izvoda iz Zakona, možete pronaći ovdje.

      Za davanje  informacija o pritvoru ovlaštene su osobe za odnose s javnošću.