• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama

  Zakon o slobodi pristupa informacijama

  21.02.2011.
  Tužilaštvo Brčko distrikta BiH,  u rješavanju zahtjeva za pristup informacijama, primjenjuje Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH (“Službeni glasnik BiH”,   broj:28/00) . Ovaj zakon  propisuje obavezu javnih organa da  u najvećoj mogućoj mjeri omoguće  pristup informacijama koje, kao javno dobro,  kontroliraju.  Obzirom da dijelovi najčešće  traženih informacija (optužnica i drugih pojedinačnih akata) sadrži lične podatke čiji neovlašteni prenos može  povrijediti pravo na privatnost optuženih,  princip  zakonitosti iz člana 2. stav (1) i (2) Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH  („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 44/10) i pretpostavku nevinosti iz člana 3. Zakona, Tužilaštvo,  imajuću u vidu odredbe člana 8. i 10. Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH ,  te člana 54. i 28. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik  BiH, broj:49/06), utvrđuje izuzetak od slobodnog pristupa ovoj kategoriji podataka. S  tim u vezi obavezno se provodi  anonimizacija,  kao mjera zaštite ličnih podataka sadržanih  u  informaciji koja se dostavlja. 

  Zakon o slobodi pristupa informacijama možete naći u pdf formatu na linku.
  888 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1