Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

12.06.2020.

Jučer je u Sarajevu održan stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef Kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme trajanja stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) bilo proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Zaključeno je da su službenici sudske policije u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće odgovorili na sve postavljene zadatke i svojim angažmanom, ponašanjem i odnosom prema radu doprinijeli u spriječavanju širenja koronavirusa u pravosudnoj zajednici i policijskim strukturama, te da je obzirom na liberalizaciju mjera od strane pravosudnih institucija i povećanja obima posla, i nadalje potrebno poduzimati preventivne mjere na spriječavanju zaraze i širenja koronavirusa u skladu sa preporučenim mjerama nadležnih štabova i institucija.

Pored naprijed navedenog, na stručnom kolegiju su razmatrana i pitanja vezana za probleme u nedostatku personalnih kapaciteta (službenika sudske policije) u okvirima organizacionih jedinica i u odnosu na isto potrebu zahtijevanja financijskih sredstava za povećanje personalnih kapaciteta i popunu upražnjenih radnih mjesta, permanentnu obuku službenika sudske policije, kao i druga organizacijska pitanja koja je potrebno poduzeti sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DSC_0002.JPG

DSC_0006.JPG

DSC_0003.JPG

Ostale fotografije