• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako i kome prijaviti krivično djelo?

  09.03.2011.
  Svaki građanin može prijaviti krivično djelo podnošenjem prijave. Prijava se podnosi policiji ili tužiocu, pismeno ili usmeno. Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozorit će se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastavit će se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačinit će se službena zabilješka. Ako je prijava podnesena sudu ili ovlaštenom službenom licu, oni će tu prijavu primiti i odmah je dostaviti tužiocu.
   

  Tužilaštvu se krivično djelo može prijaviti tako što će se podnosilac prijave, na jedan od naprijed navedenih načina javiti dežurnom tužiocu. Kontakt telefon dežurnog tužioca je                 +387(0)49 217-227;

  Policiji Brčko distrikta BiH krivično djelo može prijaviti tako što će se podnosilac prijave na jedan od naprijed navedenih načina javiti dežurnom policajcu na sljedeće brojeve telefona:
  • Centrala: +387(0)49 233 200,
  • Dežurna služba: 122

  Prikazana vijest je na:
  2418 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako i kome prijaviti krivično djelo?

  09.03.2011.
  Svaki građanin može prijaviti krivično djelo podnošenjem prijave. Prijava se podnosi policiji ili tužiocu, pismeno ili usmeno. Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozorit će se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastavit će se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačinit će se službena zabilješka. Ako je prijava podnesena sudu ili ovlaštenom službenom licu, oni će tu prijavu primiti i odmah je dostaviti tužiocu.
   

  Tužilaštvu se krivično djelo može prijaviti tako što će se podnosilac prijave, na jedan od naprijed navedenih načina javiti dežurnom tužiocu. Kontakt telefon dežurnog tužioca je                 +387(0)49 217-227;

  Policiji Brčko distrikta BiH krivično djelo može prijaviti tako što će se podnosilac prijave na jedan od naprijed navedenih načina javiti dežurnom policajcu na sljedeće brojeve telefona:
  • Centrala: +387(0)49 233 200,
  • Dežurna služba: 122