• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zakoni

  21.02.2011.

  Osnovni zakonski akti koji propisuju organizaciju,  nadležnost i  postupanje Tužilaštva Brčko distrikta BiH su:

  Zakon o Tužilaštvu Brčko distrikta BiH je organizacioni  propis kojim je propisan:  pravni status, naziv, pečat,  opće nadležnosti i ovlaštenja, unutarnja organizacija i poslovanje,  javnost rada i  finansiranje Tužilaštva,   dužnosti i odgovornosti tužilaca, službenika i namještenika i druga pitanja od znacaja za funkcioniranje ove pravosudne institucije. Pojedina pitanja ovog zakona komplementarno su uređena  drugim propisima kao što su: Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Zakon o pečatu Brčko distrikta BiH,  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH itd.


  Krivični zakon Brčko distrikta temeljni  je materijalni propis za čije provođenje je nadležno Tužilaštvo. Krivičnim zakonom Brčko distrikta BiH uređuje se opći dio krivičnog zakonodavstva i krivična djela iz nadležnosti Brčko distrikta. Krivično zakonodavstvo čine krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakonu i drugim zakonima Brčko Distrikta. 


  Zakon  o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH je  propis procesne prirode  kojim se utvrđuju pravila po kojima su, u izvršavanju svojih nadležnosti, dužni postupati Tužilaštvo, sudovi  Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i ostali učesnici u krivičnom postupku kada postupaju u krivičnim stvarima.

  Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Brčko distrikta BiH  poseban je materijalno-procesni zakon koji propisuje pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sa zakonom, mlađim punoljetnim licima i djeci koja su žrtve ili svjedoci. Po odredbama ovog zakona, kao posebnog u odnosu na Krivični zakon Brčko distrikta BiH i Zakon o krivičnom postupku Brčko distrikta, dužni su postupati sudovi i Tužilaštvo Distrikta, drugi organi i institucije, porodice, škole i drugi učesnici uključeni u krivičnu proceduru koja se odnosi na mololjetne osobe. 

  Osim navedenih,  Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, provodi i niz drugih komplementarnih propisa na koje kao blanketnu normu upućuju temeljni zakoni,  odnosno kojima se obezbjeđuje ili upotpunjuje izvršavanje osnovnih nadležnosti Tužilaštva od kojih su najznačajniji:

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Zakoni

  21.02.2011.

  Osnovni zakonski akti koji propisuju organizaciju,  nadležnost i  postupanje Tužilaštva Brčko distrikta BiH su:

  Zakon o Tužilaštvu Brčko distrikta BiH je organizacioni  propis kojim je propisan:  pravni status, naziv, pečat,  opće nadležnosti i ovlaštenja, unutarnja organizacija i poslovanje,  javnost rada i  finansiranje Tužilaštva,   dužnosti i odgovornosti tužilaca, službenika i namještenika i druga pitanja od znacaja za funkcioniranje ove pravosudne institucije. Pojedina pitanja ovog zakona komplementarno su uređena  drugim propisima kao što su: Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Zakon o pečatu Brčko distrikta BiH,  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH itd.


  Krivični zakon Brčko distrikta temeljni  je materijalni propis za čije provođenje je nadležno Tužilaštvo. Krivičnim zakonom Brčko distrikta BiH uređuje se opći dio krivičnog zakonodavstva i krivična djela iz nadležnosti Brčko distrikta. Krivično zakonodavstvo čine krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakonu i drugim zakonima Brčko Distrikta. 


  Zakon  o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH je  propis procesne prirode  kojim se utvrđuju pravila po kojima su, u izvršavanju svojih nadležnosti, dužni postupati Tužilaštvo, sudovi  Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i ostali učesnici u krivičnom postupku kada postupaju u krivičnim stvarima.

  Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Brčko distrikta BiH  poseban je materijalno-procesni zakon koji propisuje pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sa zakonom, mlađim punoljetnim licima i djeci koja su žrtve ili svjedoci. Po odredbama ovog zakona, kao posebnog u odnosu na Krivični zakon Brčko distrikta BiH i Zakon o krivičnom postupku Brčko distrikta, dužni su postupati sudovi i Tužilaštvo Distrikta, drugi organi i institucije, porodice, škole i drugi učesnici uključeni u krivičnu proceduru koja se odnosi na mololjetne osobe. 

  Osim navedenih,  Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, provodi i niz drugih komplementarnih propisa na koje kao blanketnu normu upućuju temeljni zakoni,  odnosno kojima se obezbjeđuje ili upotpunjuje izvršavanje osnovnih nadležnosti Tužilaštva od kojih su najznačajniji: