• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Zaposleni u tužilaštvu
 • Konkursi za upražnjene pozicije

  Konkursi za upražnjene pozicije

  Zapošljavanje tužilaca, kao nosilaca pravosudnih funkcija u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH,  vrši se u skladu sa Zakonom o visokom  sudskom tužilačkom vijeću BiH (“Službeni glasnik BiH” broj:  25/04, 93/05 I 15/08). Ovim zakonom, pored ostalog,  propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje tužilačkih funkcija u Tužilaštvu  Brčko distrikta, stvarna i funkcionalna nadležnost Vijeća  i pojednih radnih tijela ove institucije, te   način i  postupak provođenja zapošljavanja.

  Prijem u radni odnos službenika i namještenika i njihovo raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto vrši se u skladu sa  Zakonom o službenicima i  namještenicima u Pravosuđu Brčko distrikta BiH,  Pravilnikom o unutrašnoj organizaiji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosuđu Brčko distrikta BiH,  Pravilnikom o zapošljanju u Pravosuđu Brčko distrikta BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

  Zakononom  o službenicima i  namještenicima u Pravosuđu Brčko distrikta BiH, se u pogledu zapošljavanja propisuje  stvarna nadležnost Pravosudne komsije Brčko distrikta BiH,  funkcionalna nadležnosti ove institucije i njenih  pojednih radnih tijela te   način  provođenja postupka zapošljavanja.

  Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosuđu Brčko distrikta BiH utvrđuju se načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta službenika i namještenika, kategorizacija službenika i namještenika, unutrašnja organizacija pravosudnih institucija, nazivi radnih mjesta (pozicija), kriteriji za za razvrstavanje u platne razrede (opis poslova platnog razreda), platni razredi i druga pitanja značajna za pravosuđe. Ovaj pravilnik predstavlja organizacioni plan Pravosuđa Brčko distrikta BiH.

  Sastavni dio ovog Pravilnika je  Pravilnik  o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH, kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i rad Tužilaštva, broj službenika i namještenika neophodan za izvršenje funkcija Tužilaštva i  uslovi za obavljanje tih poslova.

  Pravilnikom o zapošljavanju utvrđeni su uslovi i  procedure   zapošljavanja službenika i namještenika, kao i pripravnika i volontera, te obrasci u postupku zapošljavanja.
  1735 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1