• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Informativne afiše za javnost o ulozi i radu tužilaca

  28.10.2013.

  U okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, provode se aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje percepcije javnosti o ulozi i radu tužilaca. S tim u vezi pripremljene su informativne afiše kako bi se široj javnosti na jasan i koncizan način predstavio mandat i uloga tužilaca u krivičnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

  Afiše pružaju informacije o tužilačkom sistemu, pravima i dužnostima tužioca, te ostalim informacijama bitnim za adekvatno predstavljanje uloge i mandata tužilaca u postupku krivičnopravne zaštite, i podijeljene su u tematske oblasti:

  •Tužilački sistem u Bosni i Hercegovini,
  •Prava i dužnosti tužilaca,
  •Prijavljivanje krivičnog djela,
  •Pristup informacijama pod kontrolom tužilaštva.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Informativne afiše za javnost o ulozi i radu tužilaca

  28.10.2013.

  U okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, provode se aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje percepcije javnosti o ulozi i radu tužilaca. S tim u vezi pripremljene su informativne afiše kako bi se široj javnosti na jasan i koncizan način predstavio mandat i uloga tužilaca u krivičnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

  Afiše pružaju informacije o tužilačkom sistemu, pravima i dužnostima tužioca, te ostalim informacijama bitnim za adekvatno predstavljanje uloge i mandata tužilaca u postupku krivičnopravne zaštite, i podijeljene su u tematske oblasti:

  •Tužilački sistem u Bosni i Hercegovini,
  •Prava i dužnosti tužilaca,
  •Prijavljivanje krivičnog djela,
  •Pristup informacijama pod kontrolom tužilaštva.