• logo
 • osnovna stranica
 • Tužilaštvo Brčko distrikta
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BIH

  Glavni tužilac Zekerija Mujkanović

                              

   

  POZDRAVNA RIJEČ:

   

  Poštovani korisnici! 

  Dobro došli na službenu internet stranicu Tužilaštva Brčko distrikta BiH jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba. Internet stranica Tužilaštva dio je sistema jednistvenog predstavljanja web sadržaja pravosudje.ba,  zajedničkog za pravosuđe u Bosni i Hercegovini, od početka 2011.godine.  Predmetni sistem,  uspostavljen od strane  Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BiH, podrazumijeva jednobraznu strukturu, minimum sadržaja  i niz drugih standarda za  web stranice pravosudnih institucija u BiH, koje je Tužilaštvo u najvećoj mjeri poštovalo i prilikom održavanja  ranije web prezentacije otvorene u okviru domene pravosuđa Distrikta bd.ba. Imajući predmetno u vidu, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, uz izvjesnu formalnu prilagodbu,   potpuno je provelo integraciju u unificiran sistem web predstavljanja u okviru koje je  ukinulo dosadašnju stranicu www.jtbd.ba.     

  Integracijom u portal pravosuđe.ba, pravosudna institucija koju predstavaljam i kojom rukovodim, nastavlja informacije koje kontrolira  kao javni organ,  u najvećoj dozvoljivoj mjeri,  činiti dostupnim najširem krugu korisnika, čime izvršava važnu obavezu u okviru svoje zakonske i društvene  odgovornosti.   Prikazivanjem važnih informacija  o broju i strukturi predmeta, načinu okončanja, organizaciji, podignutim optužnicama, uposlenicima, važnim dokumentima i  drugim informativno-servisnim kategorijama, nastojimo približiti ulogu ove pravosudne institucije u pravnom sistemu i društvenoj zajednici u cjelini, svim subjektima na koje se ista odnosi, medijima koji prate rad pravosuđa i najširoj javnosti. Sistematično organizovana  web stranica s kompetentnim i aktuelnim informacijama o postupanju   pravosudnih organa Brčko distrikta BiH u konkretnim  predmetima,  trebalo bi da navedenim  ciljnim grupama,  posluži kao  efikasan alat da,  bez proceduralnih poteškoća i nepotrebnog čekanja, ostvare  pristup velikom broju informacija.

  Cijenim da otvorenim odnosom prema stručnoj i najširoj javnosti Tužilaštvo može  značajno doprinijeti rastu povjerenja u  njegov rad i pravosuđe u BiH u cjelini,  pospješiti  društvenu interakciju u razmjeni informacija važnih za istragu i krivični postupak  i  nivo efektivne krivično-pravne zaštite temeljnih društvenih vrijednosti podići na viši stepen.

  U tom cilju , službenu web stranicu  prilagođavamo  dvosmjernoj komunikaciji koja treba doprinijeti da do Tužilaštva u svakom momentu mogu doći informacije  relevantne za izvršavanje  nadležnosti u okviru krivičnog postupka, ali i prijedlozi, primjedbe i sugestije web uredništvu vezanim za rad stranice.

  U uvjerenju da će stranica  jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba, biti pouzdan i često korišten  servis,  koji će ispunjavanjem naprijed navedenih ciljeva,  značajno doprinijeti izvršavanju pravde u Brčko distriktu BiH,  srdačno Vas pozdravljam.

   

  Biografija  

  Rođen sam 16.12.1960 godine u Maoči, Brčko distrikt BiH, gdje  sam završio Osnovnu školu. Nakon završene  gimnazije u Brčkom,  upisujem  Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,  na kojem sam diplomirao 1984 godine.

  Dužnosti nosioca  rukovodne  tužilačke funkcije “Javni tužilac”  u Brčko distriktu BiH,  obavljam od 01. aprila 2001., koja od donošenja  Zakona o tužilaštvu Brčko distrikta BiH 2007. godine  nosi naziv  “Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH”.

  Prije imenovanja  na  dužnost glavnog tužioca Tužilaštva  Brčko distrikta BiH , obavljao sam sljedeće  poslove:

  • dužnost sudije i predsjednika Općinskog suda u  Brčkom,  privremeno sjedište u Maoči,  od 1994.  do  2001. g., uporedo s čim od 1998. do 2001 godine  obavljam i dužnost sudije Osnovnog suda u Brčkom,  u okviru  multietnizacije pravosuđa tadašnje opštine Brčko (proces arbitraže).
  • poslove  Inspektora kriminalističke policije MUP-a Republike BiH, SJB Brčko, Gornji Rahić,  od 1992. do 1994 godine;
  • poslove  pravnika-pripravnika, pravnika te Šefa službe opštih poslova u UNIS-u,  RO “Tesla” Brčko,  od 1985. do 1992. godine. 

  Po funkciji koju obavaljam član sam Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, a u periodu od 2010. do 2011.g. obnašao sam funkciju potpredsjednika ove pravosudne institucije.

  Funkciju člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine  obnašao sam u periodu  od 2002. do 2004. g.  i   od  2005. do  2009. godine.  Za vrijeme drugog mandata člana Vijeća,  vršio sam i funkciju potpredsjednika VSTV-a , u  periodu od dvije godine. Član sam strukovnog udruženja tužilaca BiH u kojem sam u jednom mandatu obnašao i  dužnost potpredsjednika.


  • 1 - 1 / 1
  • 1