Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu

06.01.2020.

U skladu sa prethodno potpisanim ugovorima o međusobnim pravima i obavezama između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i sudskih policajaca pripravnika, dana 06.01.2020. godine na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika.

Obuku će shodno Nastavnom planu i programu koji je donio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH uz prethodno pribavljena mišljenja Federalnog ministra unutrašnjih poslova i Federalnog ministra pravde, u naredna tri mjeseca pohađati 17 novoprimljenih sudskih policajca pripravnika.

Polaznicima obuke se na početku obratio g. Edin Vehabović, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i g. Damir Vejo, direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine se zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Policijskoj akademiji na omogućavanju organiziranja navedene obuke u okvirima Policijske akademije, te je polaznicima obuke ukazao na potrebu maksimalnog angažmana kako bi tokom tromjesečne obuke stekli što je moguće više potrebnih znanja i vještina za savladavanje izazova koji ih očekuju tokom praktične obuke koja će nakon ove obuke uslijediti u organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH, a ukoliko polože stručni ispit za sudskog policajca i tokom kasnije profesionalne karijere. Isti je pored ostalog naglasio da će od onoga što polaznici ponesu sa policijske akademije uveliko ovisiti i njihovi kasniji rezultati rada, a shodno tome i eventualno napredovanje u karijeri.

Direktor Policijske akademije je polaznicima obuke poželio dobrodošlicu, te obzirom na dugogodišnju pozitivnu saradnju sa Sudskom policijom Federacije BiH iskazao nadu da će i ova generacija sudskih policajaca pripravnika, kao i dosadašnje generacije, uspješno okončati navedenu obuku i da će sa policijske akademije ponijeti znanje koje im je potrebno za profesionalno obavljanje poslova sudskog policajca.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh