Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

18.10.2019.

(Sarajevo, 18. oktobar 2019.) – Obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je danas u Sarajevu. Tom prilikom obuku je prošlo 12 novoimenovanih savjetnika i savjetnica iz sudova i tužilaštava, predstavnika Suda BiH, Kantonalnog suda u Sarajevu, Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, Osnovnog suda u Vlasenici, općinskih sudova u Žepču, Gradačcu, Gračanici te Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Program obuke je koncipiran u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (Smjernice) koje je u februaru 2015. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) usvojilo kao zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i koji se primjenjuje u svim pravosudnim institucijama u BiH. 

Tokom obuke savjetnici i savjetnice su se upoznali sa pojmovima, oblicima i posljedicama seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao i mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u pravosudnim institucijama u BiH s ciljem prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja. Pored toga, savjetnicama i savjetnicima uručeni su materijali potrebni za informisanje zaposlenika sudova i tužilaštava sa Smjernicama odnosno utvrđenim standardima  prepoznavanja seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao protivzakonitog i neželjenog ponašanja, propisima interne procedure za preventivno djelovanje u vezi sa neželjenim ponašanjem na radnom mjestu i/ili u vezi sa radnim mjestom. 

Smjernicama se nastoji osigurati i promovisati rodna ravnopravnost u svim pravosudnim institucijama u BiH, kako u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanja, tako i u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom BiH, zakonima i drugim pozitivno- pravnim propisima u BiH i obavezujućim međunarodnim dokumentima. 

Edukatorice na obuci bile su Janja Jovanović predsjednica Općinskog suda u Sarajevu  i Mihaela Jovanović sutkinja Općinskog suda u Živinicama.

VSTV BiH se zalaže za promociju profesionalnih odnosa i poštovanja unutar pravosudnih institucija. Usvajanjem i primjenom Smjernica  ističe se opredjeljenje usmjereno ka prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje ujedno treba služiti kao primjer drugim institucijama za razvijanje institucionalnih politika. Nosioci i nositeljice sudijske i tužilačke funkcije i osobe zaposlene u pravosudnim institucijama u BiH dužni su u svom radu 
poštovati i pridržavati se principa rodne ravnopravnosti, te voditi računa da svojim radnjama i postupcima ne čine seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ICEA_003.jpg

ICEA_001.jpg