Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Promovisana XIV generacija polaznika obuke za sudskog policajca

28.02.2019.

 

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu danas je upriličena promocija XIV generacije polaznika obuke za sudskog policajca.

Promociji i dodjeli uvjerenja o uspješno završenom prvom dijelu obuke za čin „sudski policajac“, pored 24 polaznika obuke, prisustvovali su predstavnici pravosudnih institucija u BiH, međunarodnih organizacija, policijskih agencija i druge zvanice, kao i menadžment Policijske akademije i Sudske policije Federacije BiH, te veliki broj rodbine i prijatelja polaznika obuke.

Obzirom na nedostatak personalnih kapaciteta u svim organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH u odnosu na nadležnosti i obim poslova i zadataka, 24 novoprimljena službenika sudske policije će nakon rasporeda u osnovne organizacione jedinice dati značajan doprinos u operativnosti i efikasnosti rada Sudske policije Federacije BiH.

Nakon pozdravnog obraćanja najboljeg polaznika obuke, prisutnim se obratio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g. Milorad Novković koji je  u svom obraćanju naglasio koliki značaj u radu pravosuđa ima sudska policija koja je garant sigurnosti i operativnosti pravosuđa u Federaciji BiH, odnosno garant onima koji građanima garantuju vladavinu prava i pravnu sigurnost. Kao osoba koja je u smislu odredbi Ustava Federacije BiH odgovorna za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je ukazao na stalnu potrebu jačanja personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta sudske policije.

Promociji su pored ostalih zvanica prisutvovali i predstavnici ICITAP Programa za BiH pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH koji je u periodu od 2010. godine do danas implementirao više projekata putem kojih je Sudskoj policiji Federacije BiH pružena značajna pomoć u obuci i opremanju. Obzirom na isto prisutnim se obratio i g. Laddie Hancock, direktor ICITAP programa za BiH koji je izrazio svoje zadovoljstvo u pogledu saradnje sa menadžmentom Sudske policije Federacije BiH te ukazao da novoprimljene službenike sudske policije očekuje častan i težak posao, kao i da će ICITAP Program za BiH u skladu sa svojim procedurama i nadalje biti partner Sudske policije Federacije BiH, kako bi ista bilježila još bolje rezultate rada.

Također, prisutnima se obratio i g. Drahoslav Štefanek – šef Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini koji je posebno ukazao na značaj sudske policije u sistemu pravosuđa, uz napomenu da će uskoro i promovirani sudski policajci biti odgovorni za humano postupanje sa licima lišenim slobode. Uspješna saradnja Ureda Vijeća Evrope u BiH i Sudske policije Federacije BiH u posljednje dvije godine putem Zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey“ koji se u Bosni i Hercegovini provodi pod nazivom „Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba“ je rezultirala nizom obuka koje za cilj imaju osposobljavanje službenika sudske policije znanjima koja će im u njihovom radu pomoći da u odnosu na lica lišena slobode postupaju u okvirima međunarodnih standarda, te se očekuje nastavak uspješne saradnje na ovom i drugim projektima Vijeća Evrope u BiH.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g. Dženad Grošo je u svom obraćanju čestitao polaznicima obuke na uspješno završenom dijelu obuke za čin „sudski policajac“, napomenuvši da ih očekuje obavljanje časnog ali izuzetno teškog i odgovornog posla. Posebno je ukazao da službenici sudske policije u svom svakodnevnom radu postupaju sa onima ili u odnosu na one za koje se, uvažavajući presumpciju nevinosti, u društvu kaže da su „sa druge strane zakona“ i koji su često spremni na sve pa čak i na to da ugroze živote policajaca ili onih koje oni štite, te očekuje da će novoprimljeni policajci svoj rad zasnivati na načelima zakonitosti, efikasnosti i profesionalnosti, što će zasigurno biti od koristi kako za njih same, tako i za sudsku policiju i pravosudne institucije.

Nakon glavnog zapovjednika, prisutnim se obratio g-din Nusret Beširević –v.d. direktor Policijske akadmeije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je prezentirao rezultate postignute na tromjesečnoj obuci novoprimljenih službenika sudske policije radi rasporeda u čin sudski policajac, te dobru saradnju koju su tokom ove obuke, ali i kroz druge oblike obuke, ostvarili Policijska akademija FMUP-a i Sudska policija Federacije BiH.

Na kraju promocije, glavni zapovjednik je u znak zahvalnosti za dobru i uspješnu saradnju direktoru Policijske akademije uručio Zahvalnicu Sudske policije Federacije BiH, a ceremonija promocije je završena dodjelom certifikata svršenim polaznicima obuke.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh