Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Održan radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu

18.10.2018.

Dana 16.10.2018. godine u Mostaru, održan je radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu.

Navedenom sastanku su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, sekretar Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnik glavnog zapovjednika za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, ispred menadžmenta sudske policije, te zapovjednici Odjeljenja sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu kao rukovodioci navedenih odjeljenja, dok su ispred pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu sastanku prisustvovali rukovodioci Kantonalnih i Općinskih sudova, te glavni kantonalni tužioci na navedenom području.

Na sastanku su razmatrane aktuelnosti u radu Sudske policije Federacije BiH sa posebnim akcentom na Odjeljenja sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu.

Tom prilikom je između ostalog, analiziran rad navedenih Odjeljenja sudske policije, problemi u radu sa kojima se susreću kao što su nedovoljni personalni i materijalo-tehnički kapaciteti, nedostatak ili nedovoljan broj prostorija, uslovnost istih i td.

Tokom sastanka razgovaralo se o sigurnosnim izazovima u radu pravosudnih institucija i Sudske policije u Federaciji BiH, te mogućim načinima unapređenja saradnje pravosudnih institucija i Sudske policije, kao i jačanja kapaciteta Sudske policije Federacije BiH, što će doprinijeti adekvatnom sigurnosnom ambijentu u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, te povečanju stepena efikasnosti pravosuđa u Federaciji BiH.

Pored toga, na sastanaku je istaknuta potreba za stalnim kontaktom i saradnjom rukovodnih službenika Odjeljenja sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu sa rukovodiocima pravosudnih institucija na navedenom području, kako bi se ostvario primarni zadatak Sudske policije koji se ogleda u blagovremenom izvršenju naredbi pravosudnih institucija, osiguranju adekvatnog sigurnosnog ambijenta za rad nosilaca pravosudnih funkcija i pružanje druge pomoći pravosudnim institucijama na području navedenih kantona.

Sarajevo, 18.10.2018. godine


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

16.10.2018-1.jpg

16.10.2018-5.jpg

16.10.2018-4.jpg

Ostale fotografije