Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Informativne afiše za javnost o ulozi i radu tužilaca

28.10.2013.

U okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, provode se aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje percepcije javnosti o ulozi i radu tužilaca. S tim u vezi pripremljene su informativne afiše kako bi se široj javnosti na jasan i koncizan način predstavio mandat i uloga tužilaca u krivičnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Afiše pružaju informacije o tužilačkom sistemu, pravima i dužnostima tužioca, te ostalim informacijama bitnim za adekvatno predstavljanje uloge i mandata tužilaca u postupku krivičnopravne zaštite, i podijeljene su u tematske oblasti:

•Tužilački sistem u Bosni i Hercegovini,
•Prava i dužnosti tužilaca,
•Prijavljivanje krivičnog djela,
•Pristup informacijama pod kontrolom tužilaštva.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh