Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Podzakonski akti

Osnovni podzakonski akti koje u izvšavanju svojih nadležnosti primjenjuje Tužilaštvo,  koji na općenit način  za sve  pravosudne organe Brčko distrikta BiH uređuju  način i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti po osnovu radnog odnosa službenika i namještenika, shodno se,  u mjeri koja nije uređena posebnim propisima,  primjenju i na tužioce, kao nosioce pravosudnih funkcija. Od podzakonskih akata iz ove grupe najznačajniji su :

Posebni propisi koji uređuju pravila ponašanja, odijevanje,  te posebna prava, obaveze i odgovornosti tužilaca  po osnovu  radnog  odnosa su:

Pored navedenih propisa Tužilaštvo Brčko distrikta BiH donijelo je određen broj internih pravilnika, uputstava i drugih akata kojima je detaljnije uredilo postupanje u pojedinim oblastima unutrašnjeg poslovanja (vidi kategoriju: interni akti).


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh