Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Prezentacija projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“

15.06.2020.

Danas je u prostorijama Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine prezentovan projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ koji će se u saradnji udruženja „Mreža policijskih službenica„ i Centra za sigurnosne studije implementirati u periodu od 20 mjeseci.

Prezentaciji projekta u Sudskoj policiji Federacije BH pored glavnog zapovjednika g. Dženada Groše, prisustvovali su g. Kristina Jozić, predsjednica udruženja „Mreža policijskih službenica“, g. Benjamin Pljevljak, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, koji su prezentovali projekat, te Valentina Baković i Amira Karavdić, službenice sudske policije. 

Cilj projekta je unaprijediti ravnopravnost spolova u policijskim agencijama, promovirati ulogu žena u policiji, te poboljšati poštivanje ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlasti kroz promociju mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti. 

Projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira Evropska unija posredstvom Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

Na kraju se glavni zapovjednik zahvalio na prilici da Sudska policija Federacije BiH bude dio navedenog projekta, kao i na dosadašnjoj realiziranoj saradnji sa udruženjem „Mreža policijskih službenica“, te izrazio uvjerenje da će saradnja biti nastavljena.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

12.06.2020.

Jučer je u Sarajevu održan stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef Kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme trajanja stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) bilo proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Zaključeno je da su službenici sudske policije u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće odgovorili na sve postavljene zadatke i svojim angažmanom, ponašanjem i odnosom prema radu doprinijeli u spriječavanju širenja koronavirusa u pravosudnoj zajednici i policijskim strukturama, te da je obzirom na liberalizaciju mjera od strane pravosudnih institucija i povećanja obima posla, i nadalje potrebno poduzimati preventivne mjere na spriječavanju zaraze i širenja koronavirusa u skladu sa preporučenim mjerama nadležnih štabova i institucija.

Pored naprijed navedenog, na stručnom kolegiju su razmatrana i pitanja vezana za probleme u nedostatku personalnih kapaciteta (službenika sudske policije) u okvirima organizacionih jedinica i u odnosu na isto potrebu zahtijevanja financijskih sredstava za povećanje personalnih kapaciteta i popunu upražnjenih radnih mjesta, permanentnu obuku službenika sudske policije, kao i druga organizacijska pitanja koja je potrebno poduzeti sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

16.04.2020.

Danas je održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su učestvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH i rukovodioci svih petnaest osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni kolegij je održan putem videokonferencijskog sistema i to zahvaljujući podršci pruženoj od strane Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ustupljenih videokonferencijskih sistema instaliranih u pravosudnim institucijama Federacije BiH - Kantona.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na postupanje sa licima lišenim slobode koja su zaražena ili potencijalno zaražena virusom korona, kao i na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa navedenim licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Na kraju, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je ukazao da bez obzira na pandemiju i proglašeno stanje nesreće, a imajući u vidu stvarne nadležnosti i ovlaštenja, Sudska policija Federacije BiH mora biti operativna, te je putem rukovodilaca organizacionih jedinica dodatno insistirao da u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki službenik sudske policije mora biti maksimalno društveno i profesionalno odgovoran, odnosno u svakom momentu se ponašati u skladu sa donesenim mjerama i preporukama nadležnih štabova i institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu

06.01.2020.

U skladu sa prethodno potpisanim ugovorima o međusobnim pravima i obavezama između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i sudskih policajaca pripravnika, dana 06.01.2020. godine na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika.

Obuku će shodno Nastavnom planu i programu koji je donio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH uz prethodno pribavljena mišljenja Federalnog ministra unutrašnjih poslova i Federalnog ministra pravde, u naredna tri mjeseca pohađati 17 novoprimljenih sudskih policajca pripravnika.

Polaznicima obuke se na početku obratio g. Edin Vehabović, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i g. Damir Vejo, direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine se zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Policijskoj akademiji na omogućavanju organiziranja navedene obuke u okvirima Policijske akademije, te je polaznicima obuke ukazao na potrebu maksimalnog angažmana kako bi tokom tromjesečne obuke stekli što je moguće više potrebnih znanja i vještina za savladavanje izazova koji ih očekuju tokom praktične obuke koja će nakon ove obuke uslijediti u organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH, a ukoliko polože stručni ispit za sudskog policajca i tokom kasnije profesionalne karijere. Isti je pored ostalog naglasio da će od onoga što polaznici ponesu sa policijske akademije uveliko ovisiti i njihovi kasniji rezultati rada, a shodno tome i eventualno napredovanje u karijeri.

Direktor Policijske akademije je polaznicima obuke poželio dobrodošlicu, te obzirom na dugogodišnju pozitivnu saradnju sa Sudskom policijom Federacije BiH iskazao nadu da će i ova generacija sudskih policajaca pripravnika, kao i dosadašnje generacije, uspješno okončati navedenu obuku i da će sa policijske akademije ponijeti znanje koje im je potrebno za profesionalno obavljanje poslova sudskog policajca.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Službenici Sudske policije Fereracije BiH posjetili mališane u Roditeljskoj kući u Sarajevu

18.12.2019.

Službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo danas su posjetili mališane u Roditeljskoj kući u Sarajevu, i tako su im još jednom izmamili osmijeh na licu.

 

Ni ove godine nije izostala podrška i praznična posjeta naših velikih prijatelja iz Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, koji su donijeli poklone za naše mališane u Roditeljskoj kući. Svake godine oni probude veselje kod naših hrabrih heroja, jer mnogo njih ima san da postanu policajci kada odrastu.

Ukoliko i ostanu pri svojim odlukama da se bave ovim zanimanjem kada odrastu, onda sigurno imaju dobar uzor u ovim predivnim ljudima, koji pored svog teškog i odgovornog posla u zajednici, misle upravo na tu zajednicu i brinu za njene ugrožene dijelove.

Hvala još jednom od srca na svakom njihovom osmijehu i ispunjenoj želji. – stoji na Facebook stranici Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

27.09.2019.

Jučer je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef Kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za protekli period tekuće godine, sa akcentom na operativne aktivnosti, odnosno analizu naredbi za dovođenje po pronalasku i naredbi za lišenje slobode, gdje se došlo do zaključka da najveći problem nerealizovanih naredni predstavlja migracija stanovništa.

Također, tokom tematskog dijela stručnog kolegija prisutni su informisani o tužbama službenika sudske policije i načinu isplate po pravomoćnim presudama, kao i o drugim radno – pravnim odnosima koji se odnose na službenike sudske policije.

Na kraju, glavni zapovjednik je prisutne upoznao o detaljima organizacije svečanosti u povodu obilježavanja Dana Sudske policije Federacije BiH, koja će biti organizovana 10.oktobra 2019. godine, u povodu 20 godina od formiranja Sudske policije Federacije BiH, na kojoj će se, između ostalog, dodjeljivati i pojedinačne i kolektivne nagrade sudske policije, svim zaslužnim službenicima i organizacionim jedinicama sudske policije, kao i drugim institucijama koje su tokom proteklih 20 godina pružale nesebičnu podršku Sudskoj policiji Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh