Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

IN MEMORIAM, RULOFS DRAGAN

22.09.2020.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Dragan Rulofs, uvaženi sudija Okružnog suda u Doboju, preminuo 22.09.2020. godine.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Rulofs i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Rulofsa, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH zajedno sa uposlenicima, izražavaju duboko saučešće.

Sudija Dragan Rulofs je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio je 1981. godine.

Pripravnički staž je obavio 1980. godine u Okružnom sudu u Doboju.

Pravosudnu karijeru započeo je 1982. godine kao sudija Osnovnog suda u Doboju gdje je radio do 1992. godine. U periodu od 1997. godine do 1999. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kao inspektor za privredni kriminal. Privatnom advokatskom praksom se bavio od 1999. godine do 2004. godine. Od 2004. godine obnašao je dužnost sudije Okružnog suda u Doboju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

16.09.2020.

(Sarajevo, 16. septembar 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 15. i 16. septembra 2020. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovan(a) je:

 • Kovač-Grabonjić Sanela, na poziciju sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH;
 • Bogdan-Krstović Anabela, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Akova Samra, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Murtezić Melika, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Filipović Erna, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Mostaru;
 • Sakić Muris, na poziciju sudije Općinskog suda u Sarajevu;
 • Bejtović-Janušić Adela, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Lučić Milica, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Banduka Nenad, na poziciju sudije Općinskog suda u Sarajevu;
 • Kulenović Nermina, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Kršlak Edina, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Mirjanić Dragan, na poziciju sudije Općinskog suda u Sarajevu;
 • Skoko Predrag, na poziciju sudije Općinskog suda u Sarajevu;
 • Mušinović Armina, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Krivić Azra, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Karahmetović Mirsada, na poziciju dodatne sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Trumić Anel, na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Sarajevu;
 • Pašagić Zerina, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sanskom Mostu;
 • Destanović Senad, na poziciju sudije Općinskog suda u Srebreniku;
 • Macura Ivan, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;
 • Prole Saša, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;
 • Kebić Berina, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

 Na nivou Republike Srpske, imenovana je:

 • Vrabac Halida, na poziciju zamjenice glavne tužiteljice Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 15. oktobra 2020. godine. 

VSTV BiH je takođe donio odluku o imenovanju sutkinje Osnovnog suda u Višegradu Dane Plećić za vršioca dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Višegradu od 30.09.2020. godine.

 - kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, PIPLICA DUBRAVKA

10.09.2020.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Dubravka Piplica, uvažena sutkinja Općinskog suda u Travniku, preminula 10.09.2020. godine. 

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Piplica i svim kolegama i prijateljima uvažene sutkinje Piplica, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH zajedno sa uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Dubravka Piplica je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine a pravosudni ispit položila je 2003. godine u Sarajevu.

Poslovnu karijeru je započela u SOUR "Inpo" Hutro "Inpoturist" RZZS-Bugojno 1985. godine na poziciji pravnog referenta i 1986. godine prelazi na poziciju rukovoditelja pravne službe iste firme.

Pravosudnu karijeru započela je kao predsjednik Općinskog suda za prekršaje u Jajcu 1996. godine. Za sudiju Općinskog suda u Travniku imenovana je 2006. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana telefonska sjednica VSTV-a BiH

30.07.2020.

Juče, 29. jula 2020. godine, održana je telefonska sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Telefonska sjednica je održana nakon otkazivanja prošlosedmične redovne sjednice VSTV-a BiH i na njoj su razmatrana urgentna pitanja. 

Između ostalog, tokom ove sjednice za vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Mostaru imenovan je Zoran Krtalić dok je za vršioca dužnosti predsjednika Općinskog suda u Bihaću imenovan Aladin Bajrić. 

Donesene su i odluke o produženju mandata dodatnim sudijama i prestanku mandata nosiocima pravosudnih funkcija zbog podnošenja ostavke, odlazaka u penziju i jednog nosioca pravosudne funkcije zbog disciplinske mjere razrješenja od dužnosti. 

Takođe je usvojen i Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VSTV-u kojim je predviđeno formiranje Odjela za integritet nosilaca pravosudnih funkcija, kao i Nacrt programa rada VSTV-a za 2021. godinu koji će biti dostupan na web stranici u svrhu obavljanja javnih konsultacija. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U toku prvih šest mjeseci 2020. godine sudovi riješili 83.104 najstarijih predmeta

23.07.2020.

(Sarajevo, 23. juli 2020. godine) - U periodu od 01.01. - 30.06.2020. godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 83.104 najstarija predmeta od predviđenih 168.973 predmeta , realizirajući tako 49% planova rješavanja predmeta za 2020.godinu od očekivanih 50%. Imajući u vidu da je u toku izvještajnog perioda bilo na snazi stanje nesreće/vanredne situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane pojavom i širenjem virusa COVID-19, te da su sudovi u određenom dijelu radili u posebnim režimima rada u skladu s odlukama VSTV BiH i odlukama nadležnih kriznih štabova, sudovi su, u poređenju sa istim periodom prošle godine, ostvarili procent realizacije plana u iznosu manjem za 14% (u istom periodu 2019. godine sudovi su planove realizirali sa 63%). Iz postignutih rezultata vidljivo je da je stanje nesreće/vanredne situacije u BiH utjecalo na rezultate rada suda u prvoj polovini 2020. godine.

Analiza pokazuje da su prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku realizovali svoje planove u iznosu od 45%. Sudovi viših instanci su tokom prvih šest mjeseci riješili 78% predmeta predviđenih svojim planovima (kvartalni planovi realizirani su u iznosu od 93%, dok su godišnji planovi sudova viših instanci realizirani sa 49%).

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješi su 56.547 predmeta i ostvarili realizaciju plana u iznosu od 48%, sudovi u Republici Srpskoj riješili su 22.492 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 52%, sudovi Brčko distrikta BiH riješi su 1.157 predmeta iz plana uz procent realizacije plana u iznosu od 37%, dok je Sud BiH riješio ukupno 908 predmeta iz plana i ostvario procent realizacije plana u iznosu od 51%.

U dokumentu u prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01. - 30.06.2020. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Otkazana je sjednica VSTV-a BiH

22.07.2020.

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), koja je bila planirana za srijedu, 22. juli 2020. godine, je otkazana. 

Javnost će biti blagovremeno informisana o novom datumu održavanja sjednice. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak predstavnika VSTV-a BiH i advokatskih komora FBiH i RS

15.07.2020.

(Sarajevo, 15. juli 2020. godine) – Sastanak predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) sa predstavnicima Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Advokatske komore Republike Srpske održan je jučer u prostorijama VSTV-a BiH.

Ispred VSTV-a BiH sastanku su prisustvovali potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Butigan-Gorušanović, članovi i članice VSTV-a BiH Selim Karamehić, Goran Nezirović, Amila Kunosić, Duška Bogojević i Milijana Buha, dok su ispred Advokatske komore FBiH sastanku prisustvovali advokati Nikica Gržić i Dragan Pudar. Članica VSTV-a BiH Duška Bogojević sastanku je prisustvovala i kao članica Advokatske komore Republike Srpske.

Sastanak je otvorila potpredsjednica Gorušanović-Butigan koja se zahvalila predstavnicima advokatskih komora na prisustvu i iskazala zadovoljstvo zbog uspostave saradnje i budućeg zajedničkog rada na pitanjima unaprjeđena pravosudnog sistema u korist građana Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razgovaralo se o brojnim temama gdje postoji prostor za zajedničko djelovanje VSTV-a BiH i advokatskih komora FBiH i RS. Pitanja efikasnijeg vođenja postupka, odbrane po službenoj dužnosti, zakona o notarima, reformi izvršnog zakonodavstva, sudskoj nagodbi, izmjeni i harmonizaciji krivičnog zakona te zakona o parničnom postupku, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo.

Jedan od zaključaka je da će se sastanci VSTV-a BiH i advokatskih komora odražavati u kontinuitetu te je dogovoreno da će na narednom sastanku biti riječi o konkretnim zakonodavnim inicijativama i mogućnostima zajedničke saradnje po pitanju promocije i zagovaranja izmjene u legislativi.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

25.06.2020.


(Sarajevo, 25. juni 2020. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su: 

 • Debeljević Milorad, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini;
 • Muharemović Karić Elbisa, na poziciju sutkinje Okružnog suda u Bijeljini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Kovač-Grabonjić Sanela, na poziciju sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH;
 • Željko Živković, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Orašju.

Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovani su:

 • Memišević Ajsela, na poziciju sutkinje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;
 • Kavazović Zlatan, na poziciju sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. avgusta 2020. godine.

                                                                                                          -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Sanela Gorušanović-Butigan izabrana za potpredsjednicu VSTV-a BiH

24.06.2020.

(Sarajevo, 24. juni 2020. godine) – Sanela Gorušanović-Butigan izabrana je za novu potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) jednoglasnom odlukom prisutnih članova VSTV-a BiH, na sjednici Vijeća održanoj 24. juna 2020. godine. 

Dužnosti potpredsjednice VSTV-a BiH obavljat će naredne četiri godine.

Sanela Gorušanović-Butigan rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Pripravnički staž je obavila na Općinskom sudu II Sarajevo u periodu od 1999. do 2001. godine, a pravosudni ispit položila u junu 2001. godine pred Komisijom Federalnog ministarstva pravde.

Kao stručna saradnica Općinskog suda u Sarajevu je radila od septembra 2001. do marta 2007. godine.

Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu je imenovana u martu 2007. godine, gdje u kontinuitetu do danas radi na parničnom odjeljenju. Paralelno obavlja i dužnost zemljišno - knjižnog sudije u Zemljišno - knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.

Predavač je i učesnik većeg broja seminara, savjetovanja i konferencija u oblasti primjene Zakona o zaštiti od klevete i člana 10. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te međunarodnim projektima pod pokroviteljstvom VSTV-a BiH.

Za člana VSTV-a BiH izbrana je u junu 2020. godine iz reda sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije Bosne i Hercegovine.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci VSTS-a BiH vezani za saradnju sa privremenom istražnom komisijom predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

24.06.2020.

(Sarajevo, 24. juni 2020. godine) – Tokom prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine, usvojeni su sljedeći zaključci vezani za saradnju sa Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:

 1. Savjet potvrđuje svoje zaključke povodom Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (dalje u tekstu: PDPSBiH) koji su usvojeni na sjednici održanoj 18.7.2019. godine.
 2. Sudovi i tužilaštva mogu PDPSBiH i njenim tijelima dostaviti podatke iz službene evidencije ili o radu institucije na zahtjev, za koje procjene da ne ugrožavaju nezavisnost pravosuđa, bez dostavljanja bilo kojeg podatka o pojedinačnim predmetima.
 3. Sudije i tužioci koji samostalno odluče da se odazovu na poziv privremene istražne komisije, dužne su tom prilikom suzdržati se od odgovora na pitanja ili komentarisanja, sudskih, tužilačkih i disciplinskih predmeta.

Navedeni zaključci usvojeni su jednoglasno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh