Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Posjeta šefice Misije OSCE-a u BiH ambasadorice Kathleen Kavalec predsjedniku i potpredsjednicama VSTV-a BiH

26.02.2021.

(Sarajevo, 26. februar 2021. godine) – NJ.E.  Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovine, posjetila je danas predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halila Lagumdžiju i potpredsjednice Biljanu Simeunović i Sanelu Gorušanović-Butigan.

Tom prilikom predsjednik Lagumdžija se zahvalio na dosadašnjoj podršci i saradnji Misije OSCE-a u BiH sa VSTV-om BiH i drugim pravosudnim institucijama. Takođe je istakao namjeru da se u narednom periodu traže praktični odgovori za eliminisanje slabosti institucije i pravosudnog sistema, kao i želju da se kroz unapređenu transparentnost istaknu pozitivni primjeri u funkcionisanju sistema. Posebno je istakao pitanje povjerenja javnosti u VSTV-a BiH i pravosudni sistem, kao i važnost brzog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH.

Ambasadorica Kavalec je čestitala novom rukovodstvu VSTV-a BiH na preuzimanju odgovornih pozicija u teškom momentu, ali je naglasila da se ovo vrijeme može posmatrati i kao vrijeme izvanrednih mogućnosti u kontekstu kretanja Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Takođe je naglasila da je veoma važno da novo rukovodstvo institucije predstavlja pozitivan primjer liderstva koje pokazuje da može nezavisno i efikasno raditi svoj posao. S obzirom na prioritete koji su predstavili predsjednik Lagumdžija i potpredsjednice Simeunović i Gorušanović-Butigan, ambasadorica Kavalec je istakla da VSTV BiH može računati na podršku kako bi realizovali prioritete i ostvarili ciljeve u radu.

U svom obraćanju potpredsjednica Simeunović je fokus stavila na Treći izvještaj OSCE-a BiH o odgovoru pravosuđa na korupciju: „sindrom nekažnjivosti“ pozdravljajući navedeni izvještaj te dajući osvrt na pojedine njegove nalaze.

Potpredsjednica Gorušanović-Butigan se zahvalila na današnjoj posjeti ambasadorice Kavalec izražavajući uvjerenje da posjeta predstavlja i vrstu podrške Misije OSCE-a u BiH novom rukovodstvu VSTV-a BiH. Takođe je upoznala ambasadoricu sa suštinom Reformskog programa VSTV-a BiH čije usvajanje je planirano za narednu sjednicu VSTV-a BiH i koje je pri definisanju prioritetnih oblasti djelovanja vodilo računa o nalazima izvještaja međunarodnih stručnjaka u oblasti vladavine prava.

Posjeta je zaključena izražavanjem spremnosti svih učesnika na dalju saradnju.

                                                 - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

Ambasadori zemalja Evropske unije u posjeti VSTV-u BiH

25.02.2021.

(Sarajevo, 25. februar 2021. godine) – Ambasadori nekoliko zemalja Evropske unije, predvođeni šefom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalnim predstavnikom EU u BiH Nj.E. Johannom Sattlerom posjetili su danas Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) i razgovarali sa novim sazivom Predsjedništva VSTV-a BiH sudijom Halilom Lagumdžijom, predsjednikom VSTV-a BiH, sutkinjom Sanelom Gorušanović-Butigan i tužiteljicom Biljanom Simeunović, potpredsjednicama, sudijom Selimom Karamehićem članom Predsjedništva VSTV-a BiH u punovremenom radnom angažmanu te direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH Admirom Suljagićem i zamjenikom direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Hajrom Poškovićem.

Pored Nj.E. ambasadora Sattlera, sastanku su prisustvovali Nj.E. ambasadorica Švedske Johanna Strömquist, Nj.E. ambasador Nizozemske Reinout Vos, Nj.E. ambasador Italije Nicola Minasi, Nj.E. ambasadorica Austrije Ulrike Hartmann, Nj.E. ambasadorica Slovenije Zorica Bukinac i zamjenica ambasadorice Njemačke Sabina Petre Kochendorfer.

Pored riječi dobrodošlice i zahvalnosti na dosadašnjoj ali i budućoj saradnji, članovi Predsjedništva VSTV-BiH su upoznali goste sa vizijom rada VSTV-a BiH u narednom periodu koji će biti bazirani na Reformskom programu, kao skupu strateških i reformskih mjera  na čijem usvajanju i implementaciji se intenzivno radi te izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH. S tim u vezi podcrtana je važnost i neophodnost podrške međunarodne zajednice u BiH za brzo usvajanje izmjena i dopuna navedenog zakona, bez kojeg određeni pomaci u pravosuđu ne mogu biti ostvareni. 

Naglašeno je da je VSTV BiH svjestan nalaza i preporuka iz izvještaja nezavisnih eksperata o pitanjima vladavine prava na čijoj realizaciji će biti fokus u narednom periodu, posebno po pitanju integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, jačanja odgovornosti, kvaliteta, efikasnosti, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i jačanja saradnje sa vanjskim akterima. 

Predsjednik Lagumdžija se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci Evropske unije i njenih pojedinačnih zemalja članica u brojnim projektima unapređenja pravosuđa, naglasivši važnost unapređenje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, jačanja ukupne odgovornosti VSTV-a BiH i pravosuđa te proaktivan rad VSTV-a BiH vezi bitnih pitanja za funkcionisanje sistema.

Potpredsjednica Simeunović je govorila o aktivnostima vezanim za reviziju, izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH dok je potpredsjednica Gorušanović-Butigana govorila o Reformskom programu VSTV-a BiH čije usvajanje je planirano za narednu sjednicu. Član Predsjedništva Karamehić je govorio o povjerenju javnosti u sistem, dok se direktor Suljagić koncentrisao na konkretne oblike saradnje i projekte.

Ambasador Sattler je čestitao novoizabranom rukovodstvu i podcrtao značaj uspostave vladavine prava za međunarodnu zajednicu, kao ključnom preduslovu za pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Osvrnuo se i na dalju podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine kroz IPA projekte, koji će biti usmjereni na unapređenje rada i jačanje odgovornosti. Takođe je istakao da se VSTV BiH treba fokusirati na konkretne rezultate i unapređenje odgovornosti.  

Ambasador Minasi je istakao da poštuje rad VSTV-a BiH, naglasiviši da članovi Predsjedništva svojim primjerom trebaju da pokažu da su moguće pozitivne promjene u sistemu.

Ambasadorica Strömquist je navela dugogodišnju saradnju između pravosuđa Švedske i BiH kroz partnerske projekte sa posebnim osvrtom na efikasnost i odgovornost.

Ambasador Vos je istakao pozitivne primjere saradnje između nosilaca pravosudnih funkcija u Nizozemskoj i BiH, naglasivši da nezavisnost predstavlja važan instrument koji zajedno sa odgovornošću nosilaca pravosudnih funkcija doprinosi povjerenju javnosti u pravosudni sistem.

Ambasadorica Hartmann je akcentirala važnost vladavine prave za ukupni prosperitet građana i mogućnost uživanja u pravima koja im pripadaju.

Ambasadorica Bukinac je izrazila nadu da će sa imenovanjem novih članova Predsjedništva početi novo poglavlje u radu institucije te je istakla da sistem počiva na ljudima koju su dio njega.

Zamjenica ambasadorice Kochendorfer je istakla da u skladu sa principom vladavine zakona niko nije iznad zakona te je izrazila zadovoljstvo što će izvještaji međunarodnih eksperata bio dio Reformskog programa VSTV-a BiH.

Pored navedenog, ambasadori zemalja EU su se osvrnuli na dosadašnje projekte i ostvarenu saradnju sa pravosuđem BiH i naglasili da je progres neophodan kako bi se vratilo povjerenje građana u rad pravosuđa BiH te da se od VSTV-a BiH očekuje da bude lider i pozitivan primjer promjena neophodnih za bosanskohercegovačko društvo.

 

                                                                                                                                                         - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Predsjedništvu VSTV-a BiH

25.02.2021.

(Sarajevo, 25. februar 2021. godine) – NJ.E. Matthew Field, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovine posjetio je danas novoizabrane članove Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) predsjednika Halila Lagumdžiju, potpredsjednice Biljanu Simeunović i Sanelu Gorušanović-Butigan te člana Predsjedništva VSTV-a BiH Selima Karamehića. Posjeti su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić te njegov zamjenik Hajro Pošković.

U uvodnom obraćanju predsjednik Lagumdžija se zahvalio na dosadašnjoj podršci i saradnji Vlade Ujedinjenog Kraljevstva koja se pokazala izuzetno fleksibilnom i pragmatičnom i izrazio nadu da će se ona nastaviti i u budućnosti. Takođe je istakao iskrenu želju da se napravi iskorak od trenutnog imidža kojeg ima institucija i pravosuđe u cjelini kroz lični doprinos usvajanju i implementaciji Reformskog plana VSTV-a BiH i naporima koje će VSTV BiH poduzeti u narednom periodu kada je riječ o usvajanju Izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH.

Ambasador Field je izrazio nadu da će se saradnja sa VSTV-om BiH nastaviti i u budućnosti na način na koji je naveo predsjednik Lagumdžija. Svoje izlaganje je fokusirao na važnost transparentnosti rada institucije i pravosuđa u cjelini, integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i efikasnost rada pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Takođe se osvrnuo na važnost uspostavljanja Odjela za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH, Reformski plan i izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH.

Potpredsjednica Simeunović je upoznala ambasadora Field-a i njegovog saradnika sa tokom rada na Prijedlogu revizije Zakona o VSTV-u BiH i Izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH, naglašavajuću važnost usvajanja izmjena i dopuna kako bi se moglo nastaviti sa reformskim aktivnostima.

Potpredsjednica Gorušanović-Butigan je govorila o Reformskom programu VSTV-a BiH čije usvajanje je predviđeno za narednu sjednicu VSTV-a BiH, akcentirajući ključne oblasti ovog programa: kvaliteta, integritet i efikasnost pravosuđa, kao i borba protiv organiziranog kriminala i korupcije te kapaciteti VSTV-a BiH i suradnja s vanjskim akterima.

Član Predsjedništva Selim Karamehić je izrazio nadu da dolazak ambasadora Fields-a predstavlja nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva VSTV-u BiH i pravosuđu Bosne i Hercegovine ističući važnost vraćanja povjerenja javnosti u sistem.

U svom izlaganju, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić se koncentrisao na konkretne aspekte i projekte saradnje između VSTV-a BiH i Ujedinjenog Kraljevstva.

                                                                                                                                                                - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

24.02.2021.

(Sarajevo, 24. februar 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom vanredne sjednice, koja se održava 24. februara 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: 

 • Enes Behlulović, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Visokom;
 • Dragica Dragičević, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Žepču;
 • Eldar Zaimović, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Kaknju;
 • Vesna Ćavar, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona;
 • Amela Mahić Samardžić, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:  

 • Dragan Kalaba, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici;
 • Milan Bosić, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Trebinju;
 • Danijela Bojović, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Višegradu;
 • Ljiljana Mikanović, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Tesliću;

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija na pozicije predsjednika Osnovnog suda u Višegradu i sudije Vrhovnog suda Federacije BiH će stupiti na dužnost 15.3.2021. godine. 

VSTV BiH je također izabrao Nerminku Begović na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Okružnog suda u Doboju.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta visokog predstavnika Valentina Inzka novom sazivu Predsjedništva VSTV-a BiH

15.02.2021.

(Sarajevo, 15. februar 2021. godine) – Danas je članove Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) posjetio Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Posjeta je upriličena u cilju upoznavanja Nj.E. Valentina Inzka sa novim sazivom Predsjedništva VSTV-a BiH sudijom Halilom Lagumdžijom, predsjednikom VSTV-a BiH, sutkinjom Sanelom Gorušanović-Butigan i tužiteljicom Biljanom Simeunović, potpredsjednicama i Selimom Karamehićem članom Predsjedništva VSTV-a BiH u punovremenom radnom angažmanu. Sastanku su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić i zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Hajro Pošković.

Tokom sastanka predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija je istakao da je vraćanje povjerenja u instituciju, kroz lični integritet i kvalitet rada, strateški cilj VSTV-a BiH, navodeći važnost skorog usvajanja Reformskog programa te uključivanje „domaće pameti“, odnosno sudija i tužilaca u reformski proces uvažavajući nalaze međunarodnih stručnjaka koji su navedeni u relevantnim izvještajima.

NJ.E. Valentin Inzko je rekao da mu je izuzetna čast da se upozna sa novim rukovodstvom VSTV-a BiH ističući važnost „pravne države“ i pitanje „pravednosti“ kao temeljnih vrijednosti za normalno funkcionisanje države i društva.

Potpredsjednice Gorušanović-Butigan i Simeunović te član Predsjedništva Karamehić su, navodeći konkretne oblasti kojima je potrebno unapređenje u narednom periodu, dali važan doprinos današnjem sastanku.

                                                                                                                       

                                                            - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

11.02.2021.

(Sarajevo, 11. februar 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 10. i 11. februara 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: 

 • Fata Nadarević, na poziciju predsjednika Kantonalnog suda u Bihaću;
 • Uzeir Kalabić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Zavidovićima;
 • Mihaela Jovanović, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli;
 • Boris Sunarić, na poziciju sudije Općinskog suda u Zavidovićima;
 • Samir Ružnić, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Bihaću;
 • Dajana Rajić, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Travniku;
 • Amela Dizdarević, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Cazinu;
 • Nada Stevanović, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Goraždu;

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:  

 • Božana Gužvić, na poziciju predsjednika Okružnog privrednog suda u Bijeljini;
 • Sead Alić, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Srebrenici;
 • Slavica Tadić, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Zvorniku;


Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija na pozicije sudija i stručnih saradnika će stupiti na dužnost 1. marta 2021. godine. 

VSTV BiH je također izabrao Sanju Jaramaz Dedić na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu.

- kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, DUŠKO NINKOVIĆ

10.02.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Duško Ninković, uvaženi predsjednik Okružnog suda u Doboju, preminuo 10.02.2021. godine. 

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Ninković i svim kolegama i prijateljima uvaženog predsjednika suda Ninkovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi Predsjedništva i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH zajedno sa uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Duško Ninković je diplomirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 30.06.1978. godine. Pravosudni ispit položio je 07.11.1979. godine.

Pravosudnu karijeru započeo je 1978. godine kao sudijski pripravnik u Okružnom sudu u Doboju. Kao sudija Općinskog suda u Maglaju nastavlja pravosudnu karijeru 1979. godine.

Kao referent za pravne odnose SO Doboj radio je 1982. godine. U oktobru 1982. godine dolazi na poziciju sudije u Osnovnom sudu u Doboju. Na poziciju sudije Okružnog suda u Doboju je imenovan 1992. godine a za predsjednika istog suda je imenovan je u aprilu 2010. godine.

Uvaženi sudija Ninković je bio član Udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sudija Halil Lagumdžija izabran za predsjednika VSTV-a BiH

10.02.2021.

(Sarajevo, 10.2.2021. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH/Vijeće) je, tokom prvog dana sjednice koja se održava 10. i 11. februara 2021. godine, izabralo sudiju Suda Bosne i Hercegovine Halila Lagumdžiju za predsjednika VSTV-a BiH na mandat od četiri godine.

Sudija Halil Lagumdžija zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, doc.dr. Vukoje Dragomira, sudiju Suda Bosne i Hercegovine, kojem je 5.2.2021. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.

Na sjednici su izabrane i potpredsjednice VSTV-a BiH Sanela Gorušanović-Butigan, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu i Biljana Simeunović, tužiteljica Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Selim Karamehić, sudija Osnovnog suda u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, izabran je za člana Predsjedništva VSTV-a BiH koji radi u VSTV-u BiH po osnovu punovremenog radnog angažmana.

Također, zvanično su dužnost preuzeli i novi članovi VSTV-a BiH: sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Šabić, sudija Okružnog suda u Banja Luci mr. Srđan Forca i advokat dr.sc. Davor Martinović.

 

                                                   -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Osiguran besplatan pristup Bazi od 13.437 sudskih odluka

29.01.2021.

(Sarajevo, 29. januar 2021. godine) – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14). Odluka će stupiti na snagu danom objave u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Od 2008. godine kada je kreirana, Baza sudskih odluka je bila namijenjena isključivo nosiocima pravosudnih funkcija, dok je VSTV BiH 2012. godine odobrio pristup Bazi advokatima sa sjedištem u Bosni i Hercegovini uz godišnju pretplatu, te 2014. godine pod istim uslovima i svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

U Bazi sudskih odluka se trenutno nalazi 13.437 odluka najviših sudova u Bosni i Hercegovini sa vezanim nižestepenim odlukama koje su donesene u istom predmetu. Odluke su pretražive po broju, datumu donošenja, sudu koji je odluku donio, kao i prema slobodnoj pretrazi teksta. Odluke su objavljene u integralnom tekstu, uz uklanjanje ličnih podataka stranaka u postupku.

Otvaranjem baze za javnost VSTV nastoji obezbjediti veću transparentnost pravosuđa Bosne i Hercegovine.

                                                                                       - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

21.01.2021.

(Sarajevo, 21. januar 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 20. i 21. januara 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovan je:

-           Idrizović Sedin, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;

-           Bjelović Milijana, na poziciju predsjednika Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Kreštalica Sead, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;

-           Dugalija Meliha, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;

-           Čabrajić Hrvoje, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;

-           Bičo Edin, na poziciju sudije Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Đajić Tanja, na poziciju sudije Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Baltić Radija, na poziciju sudije Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Cvjetković LJiljana, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Fišić Dario, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Imamović Sanin, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Kaknjo Lejla, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Halimanović Ilhana, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Šarenac Siniša, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Zlomislić Nataša, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;


Savjet je donio odluku da se izbor i imenovanje stručnog saradnika Opštinskog suda u

Cazinu i stručnog saradnika Opštinskog suda u Goraždu odgodi za narednu sjednicu Savjeta.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 15. februara 2021. godine. 

                                                                       -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh