Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Strateški plan

 Tužilaštvo Brčko distrikta , u okviru svojih nadležnosti učestvuje u provođenju važnih strateških dokumenata donesenih od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i drugih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Od dokumenata iz predmetne kategorije, koji definiraju pravce djelovanja istažnih i pravosudnih organa u BiH u borbi protiv najtežih oblika kriminaliteta, naznačajniji su: 

Akcioni plan za zaštitu djece od nasilja putem interneta


  U skladu sa sektorskim strateškim dokumentima za oblast pravde Tužilaštvo je donijelo institucionalni Strateški plan za period 2016.- 2018.g. i Strategiju za odnose s javnošću informiranje za period 2016.-2018.godine. Tužilaštvo je donijelo i operativne planske dokumente za tekuću godinu kojima je definiralo ciljeve, obim i prioritete rada, te nosioce i rokove za provođenje planskih aktivnosti u okončanju istraga.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh