Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Konkursi za upražnjene pozicije

Zapošljavanje tužilaca, kao nosilaca pravosudnih funkcija u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH,  vrši se u skladu sa Zakonom o visokom  sudskom tužilačkom vijeću BiH (“Službeni glasnik BiH” broj:  25/04, 93/05 I 15/08). Ovim zakonom, pored ostalog,  propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje tužilačkih funkcija u Tužilaštvu  Brčko distrikta, stvarna i funkcionalna nadležnost Vijeća  i pojednih radnih tijela ove institucije, te   način i  postupak provođenja zapošljavanja.

Prijem u radni odnos službenika i namještenika i njihovo raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto vrši se u skladu sa  Zakonom o službenicima i  namještenicima u Pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 36/07 i 2/08),  Pravilnikom o unutrašnoj organizaiji i sistematizaciji radnih mjesta u  Pravosuđu Brčko distrikta BiH,   broj: SuPK-944/08 od 29.08.2008.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i  poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH, broj: A-638/09 od 18.12.2009.godine  i Pravilnikom o zapošljanju u Pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 46/10).

Zakononom  o službenicima i  namještenicima u Pravosuđu Brčko distrikta BiH, se u pogledu zapošljavanja propisuje  stvarna nadležnost Pravosudne komsije Brčko distrikta BiH,  funkcionalna nadležnosti ove institucije i njenih  pojednih radnih tijela te   način  provođenja postupka zapošljavanja.

Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosuđu Brčko distrikta BiH utvrđuju se načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta službenika i namještenika, kategorizacija službenika i namještenika, unutrašnja organizacija pravosudnih institucija, nazivi radnih mjesta (pozicija), kriteriji za za razvrstavanje u platne razrede (opis poslova platnog razreda), platni razredi i druga pitanja značajna za pravosuđe. Ovaj pravilnik predstavlja organizacioni plan Pravosuđa Brčko distrikta BiH.

Sastavni dio ovog Pravilnika je  Pravilnik  o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH, kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i rad Tužilaštva, broj službenika i namještenika neophodan za izvršenje funkcija Tužilaštva i  uslovi za obavljanje tih poslova.

Pravilnikom o zapošljavanju utvrđeni su uslovi i  procedure   zapošljavanja službenika i namještenika, kao i pripravnika i volontera, te obrasci u postupku zapošljavanja.

       U toku su javni konkurs za prijem pripravnika i javni poziv za prijem volontera u Tužilaštvu.
   


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh