Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnivanje i istorijat tužilaštva

Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine osnovano je Zakonom  o Javnom tužilaštvu  Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 4/00). Time je ovo tužilaštvo od ranijih tužilaštava koja su postojala na području predratne opštine Brčko preuzelo nadležnosti za krivična djela počinjena na teritoriji  Brčko distrikta BiH, koja potpadaju pod jurisdikciju sudova Distrikta.  Pod nazivom „Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“ ovo tužilaštvo djeluje od stupanja na snagu Zakona o Tužilaštvu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 19/07). Ovim zakonom se, pored promjene naziva  pravosudne institucije, vrši i potrebno usklađivanje organizacionih odredbi s procesnim i materijalnim odredbama posebnih zakona, ali i naziva tužilačkih funkcija koje umjesto naziva: „Javni tužilac“  i  „Zamjenik javnog tužioca“  nadalje nose nazive:  „Glavni tužilac“  te „Zamjenik glavnog tužioca“ i „Tužilac“. 

Uspostavaljanjem pravosudnog sistema Brčko distrikta BiH  2000.godine za sjedište Tužilaštva određena je  bivša sudska zgrada  u ulici Miroslava Krleže broj  1   (danas zgrada Direkcije za finansije Distrikta).   Rekonstrukcijom kompleksa bivše kasarne u Brčkom  u ulici Trg pravde broj  10 i njenom adaptacijom za potrebe pravosuđa 2002.godine  obezbjeđuju se znatno bolji materijalno-tehnički uslovi rada sudova i Tužilaštva Distrikta. Konačno, proširenjem ovog kompleksa (izgradnjom zasebne zgrade za Pravosudnu komisiju Distrikta) Tužilaštvu se dodjeljuje na korištenje dodatni broj prostorija u zgradi sjedišta, čime su osigurani optimalni prostorno-tehnički uslovi za  izvršavanje funkcija ove pravosudne institucije.

Više fotografija možete pronaći u galeriji slika.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Oznake za kretanje stranki

Zgrada Tužilaštva - vanjski izgled

Ploča s nazivom intistucije

Ostale fotografije