Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Organizaciona struktura

Tužilaštvom  rukovodi glavni tužilac Tužilaštva,  koji predstavlja i zastupa Tužilaštvo i odgovara za njegov  rad.  
 
  Tužilaštvo u svojoj unutrašnjoj strukturi čine :
  • Tužilački odjel
  • Administrativni odjel i
  • Kolegij Tužilaštva

Tužilaštvo  izvršava svoje  osnovne nadležnosti  u okviru Tužilačkog odjela po glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i tužiocima, kao nosiocima tužilačkih funkcija.  

S  ciljem specijaliziranog pristupa u izvršavanja poslova u vezi sa srodnim krivičnim djelima i veće efikasnosti u radu u okviru ovog odjela osnovani su :
  • Odsjek za ratne zločine
  • Odsjek za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju i
  • Odsjek za opći kriminal

U odsjecima su raspoređeni tužioci i stručni saradnici koji im pomažu u obavljanju funkcija.

U okviru Administrativnog odjela obavljaju se normativni, planski, administrativno-pravni, finansijski, analitičko-statistički i ostali poslovi čije obavljanje osigurava i pomaže izvršavanju funkcija Tužilačkog odjela. U ovaj odjel raspoređeni  su:  sekretar, šef administracije, operateri- upisničari, operateri-asistenti, arhivar-operater i vozač-kurir.
Kao posebno stalno radno tijelo Tužilaštva osnovan je Kolegij Tužilaštva, kojeg čine nosioci tužilačkih funkcija u Tužilaštvu. Kolegij održava sjednice najmanje jednom sedmično na kojima donosi odluke i zauzima  stavove po pojedinim stručnim  pitanjima iz nadležnosti Tužilaštva.  Sjednicama Kolegija predsjedava glavni tužilac.
Glavnom tužiocu u rukovođenju pomažu zamjenik glavnog tužioca, sekretar  i šef administracije, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju funkciju zamjenjuje ga zamjenik glavnog tužioca.

Rad Tužilaštva finansira se iz budžeta Brčko distrikta BiH. Uvid u dio budžeta koji se odnosi na Tužilaštvo možete ostvariti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Budžet 2020

Prateće fotografije