Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Organizaciona struktura

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH, broj: A-638/09 od 18.12.2009.godine, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH čine dva odjeljenja:

  1. Tužilačko odjeljenje;
  2. Administrativno odjeljenje;

U okviru tužilačkog odjeljenja obavljaju se stručni poslovi kojim se izvršavaju osnovne nadležnosti Tužilaštva.

S  ciljem specijalizovanog pristupa u izvršavanja poslova u vezi sa srodnim krivičnim djelima i podizanja nivoa efikasnosti u radu, u Tužilačkom odjeljenju su osnovana tri odsjeka,  i to :

  1. Odsjek za ratne zločine;
  2. Odsjek za privredni, finansijski i organizovani kriminal  i
  3. Odsjek za opšti kriminal.

U ovo odjeljenje, po pojedinim odsjecima,  raspoređeni su tužioci kao nosioci pravosudnih funkcija, te stručni saradnici i jedan pripravnik, koji pomažu tužiocima  u obavljanju funkcija.

U okviru administrativnog odjeljenja obavljaju se administrativno-pravni, finansijski, analitičko-statistički i ostali  poslovi čije obavljanje osigurava i  potpomaže izvršavanju funkcija tužilačkog odjeljenja. U ovo odjeljenje raspoređeni  su službenici Tužilaštva.

Kao posebno stalno radno tijelo Tužilaštva, osnovan je Kolegij Tužilaštva kojeg čine svi tužioci Tužilaštva. Kolegij Tužilaštva svakodnevno održava sjednice na kojima donosi odluke i zauzima  stavove po pojedinim stručnim  pitanjima kao što su odmjeravanje kazne prilikom zaključenja sporazuma o prizanju krivnje, ulaganje žalbe na presudu, određivanje mjera za okončanje istrage ,  predlaganje pritvora i   drugim pitanjima koji su od značaja za rad Tužilaštva.  Sjednicama Kolegija predsjedava glavni tužilac Tužilaštva, kojem u pripremi i organizaciji sjednica pomaže sekretar Tužilaštva.

Tužilaštvom  rukovodi glavni tužilac,  koji predstavlja i zastupa Tužilaštvo i odgovara za njegov  rad.   U rukovođenju , glavnom tužiocu pomažu zamjenik glavnog tužioca, sekretar Tužilaštva i šef administracije Tužilaštva.

U slučaju spriječenosti da obavlja svoju funkciju, glavnog tužioca zamjenjuje zamjenik glavnog tužioca. 

 

Organigram


Rad Tužilaštva Brčko distrikta BiH finansira se iz budžeta Brčko distrikta BiH. Uvid u dio budžeta koji se odnosi na Tužilaštvo možete ostvariti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Budžet

Prateće fotografije

Organigram