Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Održan sastanak sa predsjednicima općinskih sudova u Kalesiji i Lukavcu

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je u dane 14. i 15.03.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i sudskoj policiji u Tuzlanskom kantonu, pored ostalog održali poseban radni sastanak sa predsjednicima općinskih sudova u Kalesiji i Lukavcu.

18.03.2019.

Službenici sudske policije spriječili otuđenje mobilnog telefonskog aparata

Službenici sudske policije spriječili otuđenje mobilnog telefonskog aparata

14.03.2019.

Promovisana XIV generacija polaznika obuke za sudskog policajca 28.02.2019.

Održan sastanak sa predstavnicima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom 24.12.2018.

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine 21.12.2018.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 20./21.03.2019. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 20./21.03.2019. godine

21.03.2019.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 19./20.03.2019. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 19./20.03.2019. godine

20.03.2019.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 18./19.03.2019. godine 19.03.2019.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ

Dobrodošli na internet stranicu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

20.03.2019.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

01.11.2018.

više

Brzi linkovi