Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Anketa nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti

VSTV BiH, u okviru aktivnosti Radne grupe za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, uz stručnu podršku USAID Projekta pravosuđa u BiH, pripremilo je i provelo Anketu nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti u periodu od 26.6. do 12.7.2019. godine, sa sadržajem i na način kako je provedena u prethodna dva anketna ciklusa u 2015. i 2017. godini.

10.09.2019.

Oproštajna posjeta šefa Misije OSCE-a u BiH

U okviru svoje oproštajne posjete, danas je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine posjetio ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH...

28.08.2019.

Pismo predsjednika VSTS-a BiH upućeno šefu Delegacije i Specijalnom predstavniku EU u BiH Larsu Gunnaru Wigemarku 09.08.2019.

Husein Delalić privremeno udaljen od vršenja dužnosti dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu 06.08.2019.

Realiziran Program prevencije kriminala za djecu osnovnih škola “Lopov uvijek bude otkriven“ 29.07.2019.

Kroz strateški pristup komunikacijama do većeg povjerenja građana 26.07.2019.

Unapređenje rodne jednakosti i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu 19.07.2019.

više

Dokumenti VSTV-a BiH na engleskom jeziku