Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Napredak u realizaciji Akcionog plana za unapređenje naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo

Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) Monika Mijić i predstavnici Sekretarijata VSTV-a BiH prisustvovali su u petak 17. novembra 2017. godine sastanku posvećenom realizaciji Akcionog plana za unapređenje naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo (KS)

20.11.2017.

Građani sve više zainteresovani za rješavanja sporova nagodbom

Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 576 sudskih nagodbi tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“ koje su se održavale tokom dvije sedmice u periodu od 6. do 17. novembar 2017. godine

20.11.2017.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 16.11.2017.

U toku su radovi na izgradnji nove zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Visokom smještenog u Olovu 15.11.2017.

Radionica o saradnji tužilaštava i policijskih tijela 14.11.2017.

Građani mogu sporazumno riješiti spor pred sudom 14.11.2017.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Rješavanje starih predmeta

Sudovi u BiH u prvih šest mjeseci realizirali plan u očekivanom procentu

U periodu od 1.1.-30.6.2017.godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 101.769 najstarijih predmeta predviđenih za rješavanje u planovima rješavanja predmeta

28.08.2017.

Sudovi u BiH u prvih šest mjeseci realizirali plan u očekivanom procentu

U periodu od 1.1.-30.6.2017.godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 101.758 najstarijih predmeta predviđenih za rješavanje u planovima rješavanja predmeta

26.07.2017.

više

Usluge građanima i pravnim licima