Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Tužilaštvo Distrikta// Održan IV sastanak Strateškog foruma za tužilačko-policijsku saradnju

mailprint fav manja slovaveća slova

15.09.2016.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH  bilo je  domaćin sastanku Strateškog foruma za saradnju rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija u BiH, koji je na inicijativu  Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) danas održan u prostorijama  Pravosudne komisije Distrikta. Sastanak je dio redovnih aktivnosti koje provodi VSTV u okviru projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, uz finansijsku podršku Vlade Švicarske i Vlade Kraljevine Norveške.  

Strateški forum, koji  je već do sada značajno doprinio jačanju  saradnje tužilaštava i policijskih agencija u BiH,  održan je po četvrti put, a ponovo je tematski  bio  posvećen istom cilju,   s posebnim naglaskom na rješavanje predmeta po nepoznatom počiniocu  i  smanjenje broja tzv. negativnih tužilačkih odluka. Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH Zekerija Mujkanović rukovodio je današnjim sastankom u kojem su ispred tužilačke komponente  učestvovali  još i zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić,  glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH Zdravko Knežević i glavni tužilac Republičkog tužilaštva RS Mahmut Švraka.  Učešće u sastanku uzeli su i najviši rukovodioci policijskih agencija u BiH ili njihovih jedinica - direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Perica Stanić, direktor Federalne uprave  policije Dragan Lukač,  načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a RS-a Radomir Domuzin i zamjenik šefa Policije Brčko distrikta BiH Fahrudin Selimović.  Doprinos uspješnom odvijanju sastanka i ovaj put su dali rukovodilac Projekta  VSTV-a „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ Amila Rahić  i pravni savjetnik na Projektu Enes Šehić.

Na sastanku je razgovarano o jačanju koordinacije i saradnje između tužilaštva i policijskih agencija  prilikom provođenja istraga s posebnim akcentom na rješavanju predmeta po nepoznatom počiniocu (KTN predmeti)  i smanjenju  broja naredbi o neprovođenju odnosno obustavi istraga, kao negativnih tužilačkih odluka.  Razgovarano je o definiranju prihvatljivog standarda o zastupljenosti ovog tipa odluka u ukupnom broju tužilačkih odluka. 

Tužilaštvo Distrikta saglasno sektorskim i institucionalnim strateškim ciljevima intenzivno radi na borbi protiv svih oblika krivičnih djela. Ovi napori naročito u slučajevima teških krivičnih djela podrazumijevaju između ostalog  i provođenje svih raspoloživih  instrumenata međuinstitucionalne saradnje,  koji su u cilju njenog daljeg jačanja i razvoja u značajnoj mjeri  kreirani ili potpomognuti od strane VSTV-og projekta. Strateški forum za saradnju rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija u BiH,  čiji domaćin je danas  bilo brčansko tužilaštvo,  jedan je od takvih instrumenata. Forum  promovira i tehnički podržava saradnju institucija i organa krivičnog gonjenja, za čije konstanto jačanje se upravo zalaže i Tužilaštvo Brčko  distrikta BiH.  


WEB UREDNIŠTVO


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Strateski-forum-1.jpg

Strateski-forum-2.jpg

Strateski-forum-3.jpg

Ostale fotografije