Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Praksa Ustavnog suda BiH

   1 - 6 / 205  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 90. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 90. sjednicu Velikog vijeća

Naime, „redovni sudovi su propustili da u odluci o produženju mjere pritvora apelantu na osnovu odredbe člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH (ZKPFBiH) daju relevantne i dovoljne razloge u pogledu postojanja posebnih razloga za produženje mjere pritvora po tom osnovu.

18.06.2019.

89. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

89. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ustavni sud je u saopštenju sa sjednice izdvojio informaciju da je u predmetu AP 951/17 utvrđena povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

23.05.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 810/19 zaključeno da nema kršenja apelantovog prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

10.05.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 87. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 87. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice je izdvojena informacija da je donesena odluka u predmetu AP 1854/17.

29.04.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice se navodi da je Ustavni sud, postupajući u predmetu AP 598/17, zaključio da je u konkretnom slučaju prekršena zabrana diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je, zbog neusklađenosti relevantnih pravnih propisa.

17.04.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 114. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 114. plenarnu sjednicu

Ustavni sud se u odluci pozvao na relevantne stavove iz svojih odluka o dopustivosti i meritumu br. U 3/13 i U 10/16. Pri tome je Ustavni sud naglasio da se ni predmetnom odlukom, kao ni Odlukom broj U 3/13 ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dan Republike Srpske. Također, ni tom odlukom, a ni Odlukom broj U 10/16 ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati Dan Republike

29.03.2019.

   1 - 6 / 205  >