• logo
 • osnovna stranica

 • Тужилаштво Брчко дистрикта
  Босне и Херцеговине

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Извјештај о раду Тужилаштва БД БиХ за 2018. годину

  15.04.2019.

  Као и сваке године, и у 2018. години у структури пријављених кривичних дјела бројношћу доминирају кривична дјела против имовине (доминантна су кривична дјела крађа, тешка крађа и оштећење туђе ствари), кривична дјела против живота и тијела (најчешћа дјела су лака тјелесна повреда и тешка тјелесна повреда) те кривична дјела против брака, породице и омладине (најбројније дјело је насиље у породици). Кривична дјела против имовине су дакле и ове године убједљиво највише заступљена у структури извршених
  кривичних дјела, близу 50% свих извршених кривичних дјела (и по познатом и по непознатом починиоцу). И поред бројности ових имовинских кривичних дјела, њихов степен друштвене опасности није висок јер се у највећем броју кривичних дјела не ради о већим износима штете, односно значајнијим износима присвојене противправне користи.
  Сви подаци презентовани у овом извјештају дају основ да се стање криминалитета а с тим у вези и стање опште безбједности у Брчко дистрикту може оцијенити више него задовољавајућим. И даље смо мишљења да је осјећање безбједности грађана Брчко дистрикта потпуно. Овакву оцјену заснивамо на чињеници да у Брчко дистрикту број извршених кривичних дјела није велик, тешка кривична дјела нису значајније заступљена а уколико се и десе починиоци углавном бивају брзо откривени и брзо процесуирани.

  Приказана вијест је на:
  Вијест доступна још на:
  Пратећи документи
 • извјештај о раду у 2018.
 • 791 ПРЕГЛЕДА
  Копирано
  Повратак на врх

  Извјештај о раду Тужилаштва БД БиХ за 2018. годину

  15.04.2019.

  Као и сваке године, и у 2018. години у структури пријављених кривичних дјела бројношћу доминирају кривична дјела против имовине (доминантна су кривична дјела крађа, тешка крађа и оштећење туђе ствари), кривична дјела против живота и тијела (најчешћа дјела су лака тјелесна повреда и тешка тјелесна повреда) те кривична дјела против брака, породице и омладине (најбројније дјело је насиље у породици). Кривична дјела против имовине су дакле и ове године убједљиво највише заступљена у структури извршених
  кривичних дјела, близу 50% свих извршених кривичних дјела (и по познатом и по непознатом починиоцу). И поред бројности ових имовинских кривичних дјела, њихов степен друштвене опасности није висок јер се у највећем броју кривичних дјела не ради о већим износима штете, односно значајнијим износима присвојене противправне користи.
  Сви подаци презентовани у овом извјештају дају основ да се стање криминалитета а с тим у вези и стање опште безбједности у Брчко дистрикту може оцијенити више него задовољавајућим. И даље смо мишљења да је осјећање безбједности грађана Брчко дистрикта потпуно. Овакву оцјену заснивамо на чињеници да у Брчко дистрикту број извршених кривичних дјела није велик, тешка кривична дјела нису значајније заступљена а уколико се и десе починиоци углавном бивају брзо откривени и брзо процесуирани.