Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Predstavnici Tužilaštva Distrikta učestvovali na XI Stručnom savjetovanju tužilaca u BiH

15.10.2018.

Predstavljen koncept transparentnosti i model organizacije odnosa s javnošću Tužilaštva


Tužilaštvo Brčko distrikta BiH uzelo je učešće na XI Stručnom savjetovanju tužilaca u BiH, koje je i ove godine, od 01. do 03. oktobra, održano u Neumu.  Događaj kojem je prisustvovalo 127 tužilaca iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, te predstavnici drugih pravosudnih institucija, međunarodnih organizacija i akademske zajednice organiziran je od strane Udruženja tužilaca FBiH, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS.

Savjetovanje je održano kroz odvojene stručne rasprave na pet panela: Panel I - Korupcija, privredni i organizovani kriminal,  Panel II - Ratni zločini, Panel III - Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje, Panel IV -Djeca u sukobu i djeca u kontaktu sa zakonom i Panel V - Borba protiv korupcije: Modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila. Na panelima Korupcija, privredni i organizovani kriminal i Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje aktivno učešće uzeli su i predstavnici Tužilaštva Brčko distrikta BiH. U okviru panela o trgovini ljudima primjere prakse u pravosuđu Distrikta kroz pravosnažne presude iznijela je i obrazložila tužiteljica Tužilaštva gospođa Amela Mustafić.

S druge strane, u okviru Panela I,  glavni tužilac Tužilaštva gospodin Zekerija Mujkanović imao je ulogu moderatora sesije o transparentnosti tužilaštava u okviru koje je naglasio značaj transparentnog odnosa tužilaštava u BiH prema javnosti i naročito važnu ulogu glavnih tužilaca u osiguranju i unapređenju transparentnosti. U okviru ove sesije u ulozi paneliste, koncept organizacije poslova odnosa s javnošću s akcentom na instrumente interne i eksterne komunikacije Tužilaštva Distrikta izložio je sekretar Tužilaštva Samir Beganović. Tokom ove sesije panelisti iz Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH “Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ prezentirali su novouvedeni sistem mjerenja transparentnosti tužilaštava u BiH. Prema predstavljenim rezultatima za 2017.godinu, koji uključuju kvantitativne i kvalitativne pokazatelje u ovom segmentu rada tužilaštava, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je na drugom mjestu u BiH s koeficijentom 20, iza Tužilaštva BiH koje ima koeficijent više.

Podršku XI Stručnom savjetovanju tužilaca ove godine dali su USAID’S Justice Project u BiH, Save the Children, UNICEF, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, Švajcarski državni sekretarijat za migracije SEM,  Misija OSCE u BiH, Međunarodni forum solidarnosti „EMMAUS“, Atlantska inicijativa, CPRC i dr.


Web uredništvo


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

image.JPG

2_10_18.JPG