Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Borba protiv Cyber kriminala// Razvoj tužilačkih kapaciteta kroz iPROCEEDS projekat

31.05.2018.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH uzelo je učešće  na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji na temu „Statističke evidencije krivičnog pravosuđa o cyber kriminalu i elektronskim dokazima”, koja je u okviru  projekta iPROCEEDS realizirana 14. i 15. maja 2018. godine u Bukureštu (Republika Rumunija).

  Tužiteljica Tužilaštva iz Odsjeka za opći kriminal Šejla Drpljanin ovom prilikom je predstavila nadležnosti ovog tužilaštva i način vođenja krivičnih evidencija putem automatskog sistema za upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS). Ona je istakla prednosti ovog alata za registriranje preduzetih tužilačkih radnji, koji omogućava sigurno i transparentno upravljanje tužilačkim predmetima i prikupljenim dokazima na opći način.

iPROCEEDS je zajednički projekat Evropske Unije i Vijeća Europe u vezi s identificiranjem prihoda stečenih krivičnim djelom na internetu u Jugoistočnoj Europi i Turskoj,  u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a koji je počeo 1. januara 2016. godine. Projektom su pored Bosne i Hercegovine obuhvaćeni još i Albanija, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska i Kosovo. Implementator projekta, koji će  trajati 25 mjeseci,  je Vijeće Evrope.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Aktuelnosti

Prateće fotografije

IMG_1444.JPG

IMG_1440.JPG

IMG_1442.JPG