Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Borba protiv terorizma//Tužilaštvo Distrikta na radionici specijalnog ureda UN-a

mailprint fav manja slovaveća slova

21.09.2016.

    Kao predstavnica brčanskog pravosuđa delegirana  od strane Tužilaštva Brčko distrikta BiH  tužiteljica Šejla Drpljanin učestvovala je u regionalnoj radionici o borbi protiv angažiranja lica u terorističkim aktivnostima, koja je nedavno održana u Beču.  
     Radionicu za zemlje Jugoistočne Evrope -  BiH,   Srbiju, Crnu Goru i Albaniju organizirao je Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i zločina na stranim ratištima (UNDOC).  Na dvodnevnom radnom susretu delegacije navedenih zemalja i Kosova,  koje su činili predstavnici pravosudnih institucija i akademske pravne zajednice,  radile su  na izradi nacrta Priručnika za obuku sudija i tužilaca jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma. 
     Priručnik, koji bi  trebao  poslužiti daljoj obuci sudija i tužilaca koji će raditi na predmetima krivičnih djela terorizma,  sadrži  etiologiju pojmova iz ove oblasti, međunarodni pravni okvir, krivična djela terorističkih  aktivnosti kao i način vođenja istraga u ovim predmetima. Pored toga dokument obuhvata i analize slučajeva, nacionalne legislative u  Jugoistočnoj Europi,  komparativnu pravnu analizu i druge relevantne informacije iz ove oblasti.  
   Doprinos Bosne i Hercegovine ovom radnom sastanku ogledao se u stručnoj analizi postavljenog pravnog okvira, kao i svih poglavlja Priručnika, te u konačnici davanju smjernica i sugestija za njegovo unapređenje radi  efikasnije primjene i iskorištenosti u budućem radu. Nakon konačnog usaglašavanja i usvajanja Priručnik bi trebao biti proslijeđen na primjenu centrima za edukaciju sudija i tužilaca država Jugoistočne Europe.  WEB UREDNIŠTVO


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

terorizam2.jpg

terorizam3.jpg

terorizam4.jpg

Ostale fotografije