Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Sastanak predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodnim službenicima Sudske policije Federacije BiH

mailprint fav manja slovaveća slova

27.05.2016.

Dana 27.05.2016. godine u Tuzli je održan radni sastanak rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa g. Miloradom Novkovićem, predsjednikom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji je navedenu dužnost preuzeo 01.04.2016. godine.

Sastanku su pored predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije, zamjenik glavnog zapovjednika, pomoćnik glavnog zapovjednika za operacije i sigurnost, pomoćnik glavnog zapovjednika za administraciju i podršku, šef unutrašnje kontrole i zapovjednici Odjeljenja sudske policije sudova Federacije BiH - Kantona.

Ovo je prvi sastanak novoimenovanog predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH g. Milorada Novkovića sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji BiH, te je ovom prilikom predsjednik informisan o personalnim i materijalno tehničkih resursima, te općem stanju i potrebama Odjeljenja sudske policije sudova Federacije BiH – Kantona.

Pored navedenog na sastanku su razmatrane aktuelnosti u radu Sudske policije Federacije BiH i izazovi sa kojima se tokom prva tri mjeseca ove godine susretala Sudska policija Federacije BiH.

Tokom sastanka je zaključeno da će predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH zajedno sa rukovodnom strukturom Sudske policije Federacije BiH nastaviti na daljnjem razvoju, te personalnom i materijalno-tehničkom jačanju Sudske policije Federacije BiH, koje aktivnosti će se ovisno o nadležnostima i mogućnostima provoditi u koordinaciji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravosudnim institucijama u Federaciji BiH, organima izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH, ambasadama i međunarodnim organizacijama i drugim tijelima koja mogu pružiti pomoć u navedenim aktivnostima.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je bez obzira što se svakodnevne aktvinosti odvijaju sa nedovoljnim budžetskim, personalnim i materijalno tehničkim resursima, sveukupno stanje rada i radne discipline u Sudskoj policiji ocjenio kao zadovoljavajuće.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

01.jpg

02.jpg

03.jpg

Ostale fotografije