Početna stranica Portala pravosuđa BiH



Kantonalni sud u Mostaru

IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG / ŽUPANIJSKOG SUDA U MOSTARU

mailprint fav manja slovaveća slova

17.02.2017.

U ovom izvještaju prezentirani su svi relevantni podaci o radu suda, broju i vrsti predmeta prenesenih iz ranijeg izvještajnog perioda, ukupan broj predmeta u radu, riješenih predmeta u izvještajnoj godini, neriješenih predmeta na kraju 2016. godine, rezultati i karakteristike rada po pojedinim sudskim referatima, kvalitet rada suda izražen kroz broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane Višeg Apelacionog suda, kao i materijalno financijsko poslovanje suda, materijalno tehnička opremljenost suda i kadrovska situacija u sudu. Sastavni dio ovog izvještaja o radu je Pregled rada sudaca ovog suda za 2016. godinu u kojem su prikazani pojedinačni rezultati i kvalitet rada svakog od sudaca i predsjednika suda, kao i tabelarni pregled rada suda prema tabelama i standardima VSTV BiH.   Komletan izvještaj možete vidjeti klikom na dokumnet sa strane.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Izvještaj za 2016 godinu.

Prateće fotografije

Izmjene u radnom vremenu