Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Osnivanje i istorijat tužilaštva

Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine osnovano je Zakonom  o javnom tužilaštvu  Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“ , broj: 4/00). Stupanjem na snagu predmetnog zakona, Tužilaštvo je, od ranijih tužilaštva koja su postojala na području predratne opštine Brčko, preuzelo nadležnosti  za krivična djela počinjena na teritoriji  Brčko distrikta BiH, koja potpadaju pod jurisdikciju sudova Brčko distrikta BiH. Tužilaštvo djeluje pod sadašnjim nazivom od dana stupanja na snagu Zakona o tužilaštvu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“ , broj: 19/07),  koji, osim promjene naziva ove pravosudne institucije, dovodi i do neophodnog usklađivanja pojedinih odredbi Zakona o javnom tužilaštvu s procesnim i materijalnim odredbama posebnih zakona.  Posljedica donošenja novog zakona, je i usklađivane naziva tužilačkih  funkcija, koje  umjesto dotašanjih naziva: „Javni tužilac“  i „Zamjenik javnog tužioca“, nose nazive:  „Glavni tužilac“, „Zamjenik glavnog tužioca“ i „Tužilac“. 

Uspostavaljanjem pravosudnog sistema Brčko distrikta BiH godine 2000.godine, kao sjedište Tužilaštva određena je  bivša sudska zgrada  u ulici Miroslava Krleže broj : 1   (danas zgrada Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH).   Rekonstrukcijom kompleksa bivše kasarne u Brčkom , u ulici Trg pravde broj:  10., i  njenom adaptacijom za potrebe pravosuđa 2002.godine,  za sve pravosudne institucije  Brčko distrikta , obezbjeđuju se znatno bolji materijalno-tehnički uslovi rada. Izgradnjom zasebne zgrade Sudske policije Brčko distrikta BiH 2009.godine, Tužilaštvu se dodjeljuje na korištenje i  dio prostorija koje je u istoj zgradi  do tada korisitila Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, čime je Tužilaštvo, osiguralo optimalne prostorne preduslove za  izvršavanje svojih funkcija.

Više fotografija možete pronaći u galeriji slika.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Oznake za kretanje stranki

Oznake za kretanje stranki

Zgrada Tužilaštva - vanjski izgled

Zgrada Tužilaštva - vanjski izgled

Ploča s nazivom intistucije

Ploča s nazivom intistucije

Ostale fotografije