Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Regionalna pravosudna saradnja// BiH domaćin studijskoj posjeti tužilaca iz Slovenije

mailprint fav manja slovaveća slova

24.03.2017.

Broj:  A -        /2017
Brčko, 23.03.2017.godineUdruženje tužilaca FBIH  bilo je  ovih dana domaćin  tužiocima  iz Republike Slovenije BiH u okviru stručne studijske posjete u Sarajevu, koju su pod pokroviteljstvom UNICEF-a učinili pravosuđu BiH. 

Tokom dvodnevnog boravka u BiH uvaženim gostima predstavljen je sistem maloljetničkog pravosuđa u BiH.   Grupa domaćih eksperata iz ove oblasti,  u koju je po pozivu organizatora angažirana i tužiteljica Tužilaštva Brčko distrikta BiH  gospođa Šejla Drpljanin,  kolege iz Slovenije upoznala je sa zakonima i podzakonskim aktima koji se već duži niz godina primjenjuju u BiH.  

Tužiteljica Drpljanin iznijela je stručnu analizu upostavljenog pravnog okvira u BiH, koju čine posebni zakoni o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,  te prateći  podzakonski akti,  sektorski planovi, kao i institucionalni i stručni programi.   Iznoseći relevantne statističke pokazatelje Tužilaštva Distrikta tužiteljica Drpljanin  predstavila je vlastita i stručna iskustva institucije iz koje dolazi ističući  ona stečena nakon stupanja na snagu posebnog zakonodavstva iz ove oblasti u distriktu Brčko. Učesnici  interaktivne  diskusije  složili su se o važnosti specijalizacije  kroz stalnu edukaciju tužilaca, sudija i drugih profesija koje dolaze u kontakt s maloljetnicima.  Ocijenjeno je da se jedino na ovaj način sve uključene profesije,  koje se nužno dopunjuju,  mogu dodatno  razvijati  kako bi  se iz domena svake od njih dao odgovarajući doprinos smanjenju krivičnih djela i drugih oblika protivpravnog ponašanja maloljetnika

Učešće u stručnim aktivnostima u sektoru pravde,  kakva  je jučer završena prezentacija na temu maloljetničkog pravosuđa,   nije rijetka pojava u praksi Tužilaštva Brčko distrikta BiH.  Jedan od tužilaca ovog tužilaštva dugogodišnji je edukator sudija i tužilaca u BiH,  dok je s druge strane značajan broj tužilaca zbog specijaliziranog znanja i višegodišnjeg iskustava na procesuiranju raznih vidova kriminala aktivno angažiran u radu  većeg broja stručnih tijela,  timova i  radnih grupa na nivou BiH i distrikta Brčko.  Njihovo aktivno učešće  u međunarodnim edukativnim aktivnostima,  u svojstvu u kojem  to  u već nekoliko navrata uspješno polazi za rukom tužiteljici Šejli Drpljanin,  pokazuje višegodišnji kontinuitet u razvoju ljudskih i ukupnih resursa ove pravosudne institucije.  GLAVNI TUŽILAC       
ZEKERIJA MUJKANOVIĆ


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Unicef-1.jpg

Unicef-2.jpg

Unicef-3.jpg