Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Aktuelnosti

 

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Suzbijanje torture // Podnesen VI periodični izvještaj UN Komitetu protiv torture

Suzbijanje torture // Podnesen VI periodični izvještaj UN Komitetu protiv torture

Tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta Sadika Fatić učestvovala u predstavljanju izvještaja BiH

21.11.2017.

Međunarodna saradnja// Tužilaštvo  Distrikta ne regionalnoj radionici o prikupljanju dokaza u Crnoj Gori

Međunarodna saradnja// Tužilaštvo Distrikta ne regionalnoj radionici o prikupljanju dokaza u Crnoj Gori

Razmijenjena iskustva o primjeni instrumenata međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima

16.05.2017.

Izvještaj o radu Tužilaštva dostavljen na razmatranje Skupštini Distrikta

Izvještaj o radu Tužilaštva dostavljen na razmatranje Skupštini Distrikta

Zadnjih godina broj izvršenih krivičnih djela u stalnom i značajnom padu

17.05.2016.

JAVNI APEL

JAVNI APEL

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH i Policija Brčko distrikta BiH apeluju na članove porodica stradalih, njihove rođake, prijatelje, poznanike i druge građane Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i drugih zemalja, koji imaju informacije o nastradalim osobama ili za koje vjeruju da su 30.04.1992.godine prelazile most Brčko-Gunja, a čiji se trag od tada gubi, da se jave Tužilaštvu ili Policiji radi davanja informacija, na sljedeće telefonske brojeve: 00387-049/217-227 i 00387-049/233-200.

10.06.2014.

Aktuelnosti

Aktuelnosti

Aktuelan web sadržaj koji se odnosi na postupanje Tužilaštva i drugih pravosudnih organa Brčko distrikta BiH u konkretnim predmetima, konkurse, nabavke, imenovanja i ostale aktuelnosti treba poslužiti kao efikasan alat korisnicima web stranice, da bez proceduralnih poteškoća i nepotrebnog čekanja, ostvare pristup velikom broju informacija.

   1 - 5 / 5