Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervju

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervju

16.07.2018.

Lista kandidata sa rezultatima ostvarenim na Testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika

Lista kandidata sa rezultatima ostvarenim na Testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika

05.07.2018.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 05/06.07.2018.godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 05/06.07.2018.godine

06.07.2018.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 04/05.07.2018.godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 04/05.07.2018.godine

05.07.2018.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 03/04.07.2018.godine 04.07.2018.

više

Nadležnosti

Opis nadležnosti Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine u smislu zakonskih i podzakonskih propisa nadležna je da za potrebe sudova i tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine

28.04.2015.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

07.03.2018.

više

Brzi linkovi