Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Službenici Sudske policije Federacije BiH napadnuti prilikom deložacije u Zenici

Službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Odjeljenja sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu, a shodno zahtjevu Općinskog suda u Zenici, broj 43 0 P 037278 14 I od 18.07.2018. godine, dana 03.09.2018. godine pružaju asistenciju

03.09.2018.

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervju

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervju

16.07.2018.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 11/12.10.2018.godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 11/12.10.2018.godine

12.10.2018.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 10/11.10.2018.godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 10/11.10.2018.godine

11.10.2018.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 09/10.10.2018.godine 10.10.2018.

više

Nadležnosti

Opis nadležnosti Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine u smislu zakonskih i podzakonskih propisa nadležna je da za potrebe sudova i tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine

28.04.2015.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

07.03.2018.

više

Brzi linkovi