Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Dojava o postavljenoj minsko-eksplozivnoj naparavi u zgradi Općinskog suda u Sarajevu

Dana 05.04.2018. godine u 09,25 sati operativni dežurni službenik sudske policije u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo je od strane službenika MUP-a Kantona Sarajevo obaviješten da je NN lice...

05.04.2018.

Održan sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodnim službenicima Odjeljenja sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu

Dana 03.04.2018. godine održan je radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodnim službenicima Odjeljenja sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu.

04.04.2018.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 19/20.04.2018.godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 19/20.04.2018.godine

20.04.2018.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 18/19.04.2018.godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 18/19.04.2018.godine

19.04.2018.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 17/18.04.2018.godine 18.04.2018.

više

Nadležnosti

Opis nadležnosti Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine u smislu zakonskih i podzakonskih propisa nadležna je da za potrebe sudova i tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine

28.04.2015.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

07.03.2018.

više

Brzi linkovi